Youth4Change – ieškomi nauji jaunimo įgalinimo politikoje būdai

  • paskelbė

Pilietinio ugdymo projektus įgyvendinanti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija kartu su tarptautiniu tinklu – Europos piliečių forumu, 2022 m. spalio mėn. 25 d. susitiko aptarti įgyvendinamo projekto ,,Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (angl. Youth Voice: Empowering Positive Change (Youth4Change)“.

Virtualiame susitikime aptarti numatomi projekto etapai: planuojamas jaunimo dalyvavimo politinėje veikloje tyrimas bei pagal jo rezultatus projektuojami mokymai. Veiklos bus vykdomos Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filiale – vaikų dienos centra ,,Navininkai“ bei partnerių mokyklose.

Įgyvendinamo projekto tikslas: suteikti vaikams ir jaunimui galimybę dalyvauti politiniame lygmenyje, atspindint jų poreikius, sukuriant naujovišką atviro dialogo su sprendimus priimančiais asmenimis įrankį ir skatinant demokratiją bei įtraukų demokratinį dalyvavimą.

Laukiami rezultatai: 

– geriausios praktikos vadovas,

– jaunimo įgalinimo politikoje tyrimas,

– politikos dokumentas.

Projektas finansuojamas iš Eramus+ programos. 

image.png