Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (Youth4Change)

Youth4Change

Projekto pavadinimas: Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (angl. Youth Voice: Empowering Positive Change (Youth4Change))

Data: 01/03/2022 – 01/03/2024

Tikslas: suteikti vaikams ir jaunimui galimybę dalyvauti politiniame lygmenyje, atspindint jų poreikius, sukuriant naujovišką atviro dialogo su sprendimus priimančiais asmenimis įrankį ir skatinant demokratiją bei įtraukų demokratinį dalyvavimą.

Laukiami rezultatai: geriausios praktikos vadovas, jaunimo įgalinimo politikoje tyrimas, politikos dokumentas.

Projektą kuria: Lietuvos demokratijos kolegija kartu su Europos piliečių forumu.

Europos piliečių forumas ir jo nacionaliniai partneriai sudaro kompetencijos centrą kuriant dalyvaujamuosius planus ir įgyvendinant juos. Jie dirba tiek su ES, tiek su Konferencija dėl Europos ateities, tiek su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis, rengdami ir įgyvendindami dalyvavimo procesus ir diskusijas. Šiuo metu EPF rengia naujus programos „Horizontas 2022“ pasiūlymus dėl demokratijos stiprinimo ir ypatingą dėmesį skirdamas piliečių dalyvavimui, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos vaidmeniui demokratinėse diskusijose. EPF aktyviai konsultavo Europos Parlamentą rengiant rezoliuciją dėl piliečių dialogo ir piliečių dalyvavimo priimant ES sprendimus. Europos piliečių forumas turi partnerių organizacijas kiekvienoje ES šalyje, todėl iš 27 šalių partnerių organizacijos gali apibendrinti organizuojamas diskusijas.