VDC ,,Navininkai“

child-dreaming-1240846

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas

Vaikų dienos centras ,,Navininkai“ – kūrybiškam, savarankiškam ir aktyviam vaiko ugdymui

Vaikų dienos centras Aukštadvaryje veiklą pradėjo 2005 metais ir ją vykdo jau dešimt metų. 2007 m. VDC buvo įregistruotas kaip Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų dienos centras „Navininkai“.
Vaikų dienos centre:
 • vykdomas intensyvus ir kryptingas socialinis pedagoginis darbas su socialinės rizikos grupės vaikais ir jų šeimomis;
 • skatinama vaikų pozityvioji socializacija, vykdoma socializacijos jveika, ankstyvoji prevencija, taip pat nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos programos;
 • teikiama kompleksinė socialinė pagalba vaikui ir šeimai, siekiama vaiko socialinės brandos ir gerovės.
Be minėtos veiklos, vaikų dienos centre: mokoma(si) gyventi visuomenėje; bendrauti ir bendradarbiauti; tikėti ir pasitikėti savimi, vertinti save; ieškoma būdų, skatinančių savirealizaciją; mokymosi ir mokyklos lankymo motyvaciją; padedama integruotis į visuomenę, skatinamas gebėjimas prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje, mokoma sveikai gyventi; ugdomi socialiniai įgūdžiai.

Vaikų dienos centrą (VDC) ,,Navininkai“ lanko patys įvairiausi vaikai – pirmokai ir jau baigiantys pagrindinę mokyklą, gyvenantys Aukštadvaryje ar augę gretimuose miesteliuose, kilę iš gausių šeimų ar vienturčiai.

Tačiau visus juos vienija tai, kad tai – išradingi, jautrūs ir labai aktyvūs vaikai ir paaugliai, kuriems siekiame sukurti įdomesnes ir įvairesnes ugdymo ir laisvalaikio sąlygas.

VDC ,,Navininkai“ lankantys vaikai ir paaugliai lavina:

 • Individualius kūrybinius, sportinius ir mokslinius gebėjimus. Mokslo metais VDC suteikia erdvę vaikams susitikti po pamokų ir kartu, su VDC darbuotojų pagalba, rengti namų darbus. Vasaros metu skiriame daugiau laiko kūrybiškam ir sportiniam ugdymui – rengiame įvairias kūrybines dirbtuves, sportinius žaidimus, paskaitas ir keliones po vietinius ir aplinkinius lankytinus objektus.
 • Komandinio darbo, lyderystės ir socialinius įgūdžius. Skirtingų veiklų metu VDC lankantys vaikai bendradarbiauja tarpusavyje, stiprina savo socialines kompetencijas, lavina įvairius komandiniam darbui ir lyderystės ugdymui reikalingus gebėjimus.

Mūsų vertybės ir siekiai sujungia:

 • Įvairovę ir neformalų ugdymą. VDC siekia suteikti sąlygas individualiam tobulėjimui per platų spektrą vaikams siūlomų neformalaus ugdymo metodų ir ugdymo priemonių, per žaidimus, mokymus, kūrybines dirbtuves ir ekskursijas.
 • Toleranciją ir bendruomeniškumą. VDC tikslas – sukurti saugią ir jaukią erdvę vaikams, kur jie galėtų jaustis stiprios ir juos palaikančios bendruomenės dalimi, į kurią jie norėtų sugrįžti kasdien.
 • Aktyvumą ir pozityvius įgūdžius. Svarbi VDC veiklų dalis skatina ne tik vaikų saviraiškos ir socialinių gebėjimų lavinimą, bet ir sveikos gyvensenos skatinimą, aktyvaus laisvalaikio praktikavimą ir bendrųjų gyvenimo įgūdžių stiprinimą.

Šiuo metu Vaikų dienos centro ,,Navininkai“ vykdomi projektai:

 • VDC šeimos įgalinimo paslaugų plėtra (2014  lapkričio 18 d. – 2016 m. balandžio 30 d.)
 • Navininkai 2015 (2015 m. vasario 13 d. – 2015 gruodžio 31 d.)
 • Navininkų vaikai (2015 m. birželio 5 d. – 2015 gruodžio 13 d.)
 • Sumanioji šeima: 2015 (2015 m. rugpjūčio 10 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.)

Vaikų dienos centro ,,Navininkai“ projektų  įgyvendintų 2007-2013 m sąrašas.

Vaikų dienos centro ,,Navininkai“ įstatai: LDUK VDC Nuostatai (.pdf)

Vaikų dienos centro ,,Navininkai“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės: VDC VP taisyklės (.pdf)

Vaikų dienos centro ,,Navininkai“ 2015 metų pirkimų planas: LDUK VDC pirkimų planas (.pdf)

Vaikų dienos centro ,,Navininkai“ 2015 metų direktorės įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo: Įsakymas (.pdf)

Veiklos 2015

IMG_5109

Savižudybių prevencijai – susitikimas Vilniuje

Tekstą parengė: Agata Naimavičiūtė Lapkričio 19-20 dienos įvyko pirmasis projekto Nordplus adult 2015 programos finansuojamo projekto „Savižudybės rizikos mažinimas per edukaciją“ (angl. Reducing risk of suicide by education) Nr. NPAD-2015/10279 partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos Edukologijos Universitetas, Lietuvos Demokratiškumo Ugdymo Kolegija, Edukacijos bendruomenės ‚,Imanta” (Latvija), Karolinska instituto (Švedija) ir Estijos-Švedijos psichinės sveikatos ir suicidologijos instituto (Estija) atstovai. Užsienio svečiai mielai pasidalino savo[…]

0 comments
unnamed (1)

Vaikų dienos centre „Navininkai“ virė mokslinių eksperimentų karštinė

2015 lapkričio 20d. 13-17 valandomis mes, LDUK’o savanoriai aplankėme Aukštadvario vaikų dienos centrą.

0 comments
IMG_9988

LEU SEF studentų apsilankymas vaikų dienos centre Aukštadvaryje

Spalio 29 d. mes, grupelė Lietuvos Edukologijos Universiteto socialinio darbo pirmo kurso studentų, nuvažiavome į „Navininkai“ dienos centrą Aukštadvaryje suorganizuoti dienos veiklų vietiniams, lankantiems dienos centrą, bei iš Čižiūnų globos namų atvykstantiems vaikams.

0 comments
20151026_162442

Spalis vaikų dienos centre Navininkai – jaukus ir aktyvus

(English) Vaikų dienos centre Navininkai spalis buvo aktyvus ir jaukus. Centrą lankantys vaikai dalyvavo Aukštadvario bendruomenės organizuotame susitikime – šventėje, centre lankėsi Šaulių sąjungos atstovai ir pristatė savo veiklas. Kaip visad, centre buvo vykdomi ir kūrybiniai užsiėmimai – lipdymo, lankstymo, karpymo ir kiti būreliai.

0 comments
_IND2787

Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ susitikimas

Rugsėjo 3 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“, kuriame kaip partnerė dalyvauja LDUK,  susitikimas. Projekto tikslas yra prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą, stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus ir socialinę klasterystę keičiantis gerąją patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos. Susitikimo metu buvo išsamiai pristatytos projekto veiklos ir aptarti[…]

0 comments
11426350_950949404925275_8769879533937596290_o

Konferencijoje apie vaiko gerovę – pasidalinimas patirtimi

Lietuvos edukologijos universiteto profesorės Giedrė Kvieskienė ir Loreta Žadeikaitė bei lektorė Giedrė Misiūnienė, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė ir AMADE-LIETUVA prezidentė Vajonė Strimaitienė ir kiti vaiko gerovės profesionalai renginio metu dalinosi savo patirtimi ir įžvalgomis apie vaiko gerovės užtikrinimą bei galimybes šios srities tobulėjimui Lietuvoje.

0 comments
DSC_0252

Vasaros programose – kūrybiškumas, sportas ir netikėti susitikimai

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo vaikų dienos centras „Navininkai“ (LDUK VDC) kartu su partneriais vaikų laikinosios globos namais ,,Atsigręžk į vaikus” organizavo vasaros programas „Navininkų vaikai“ ir „Aukštadvario akademija“. Projektai buvo skirti Aukštadvaryje ir aplinkiniuose miesteliuose gyvenančių vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui vasaros metu užtikrinti.

0 comments
DSC_0351

Vaikų dienos centre ,,Navininkai” – edukacinės veiklos ir kūrybiniai užsiėmimai

Vaikų dienos centras ,,Navininkai“ vykdo edukacines, sportines ir kultūrines ugdymo veiklas ir sėkmingai vykdo pozityviosios socializacijos skatinimą Aukštadvaryje bei socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos bei socialiai remtinų šeimų vaikams.

0 comments