Vaikų dienos centre ,,Navininkai” – edukacinės veiklos ir kūrybiniai užsiėmimai

Trispalviai vėjo malūnėliai, skirti Liepos 6-osios paminėjimui

Trispalviai vėjo malūnėliai, skirti Liepos 6-osios paminėjimui (Ž. Venskutonienės nuotr.)

Vaikų dienos centras ,,Navininkai“ vykdo edukacines, sportines ir kultūrines ugdymo veiklas ir sėkmingai vykdo pozityviosios socializacijos skatinimą Aukštadvaryje bei socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos bei socialiai remtinų šeimų vaikams.

Į veiklas siekiama įtraukti ne tik centrą lankančius vaikus, bet ir jų šeimas. Tai įgyvendinama per individualius susitikimus su centrą lankančių vaikų tėvais bendruomenės renginių metu, taip pat – ir kviečiant tėvus apsilankyti dienos centre – pats naujausias toks susitikimas vyko vaikų gynimo dieną – birželio 1 d.

Etnografiniais motyvais marginta planeta. Darbelis skirtas Žemės dienai. Dalyvavo parodoje.

Etnografiniais motyvais marginta planeta. Darbelis skirtas Žemės dienai. Dalyvavo parodoje. (Ž. Venskutonienės nuotr.)

Centrą lankantys vaikai yra skatinami kartu minėti valstybines šventes ir kitas įsimintinas progas (Velykos, Joninės) ir įsigilinti į jas tematinių kūrybinių dirbtuvių metu. Taip pat siekiama ugdyti vaikų sąmoningumą ir bendradarbiaujant su Aukštadvario biblioteka, buvo suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės, ten kurti darbeliai iš antrinių žaliavų. Lavinant sportinius gebėjimus, organizuojami futbolo, badmintono, gimnastikos ir judriųjų sportinių žaidimų užsiėmimai. Bent kartą per savaitę VDC veikia kūrybiškumo būrelis, kurio metu vaikai dalyvauja meninėse dirbtuvėse ir lavina piešimo, lankstymo bei kitus kūrybinius įgūdžius. Kiekvieną dieną su VDC lankančiais vaikais bendraujama individualiai bei diskutuojama grupėje.

Etnografiniais motyvais marginta Lietuva. Darbelis skirtas Kovo 11-osios paminėjimui, dalyvavo seniūnijos organizuotoje parodoje.

Etnografiniais motyvais marginta Lietuva. Darbelis skirtas Kovo 11-osios paminėjimui, dalyvavo seniūnijos organizuotoje parodoje. (Ž. Venskutonienės nuotr.)

VDC lankantys vaikai turi galimybes ne tik socializuotis tarpusavyje sportinių ir ugdomųjų žaidimų metu, bet ir tapti aktyvia Aukštadvario bendruomenės dalimi. Praėjusį ketvirtį buvo lankomasi bibliotekoje (dalyvauta kursuose apie saugų internetą), taip pat aplankyta Žemės ūkio mokykla.