LUDI tinklas

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija (LDUK) dalyvauja tarptautinio Europos Sąjungos programos COST mokslininkų ir praktikų tinkle ,,Žaidimai vaikams su negalia“ (angl. Play with children with disabilities arba LUDI), kurį sudaro 35 valstybių atstovai.

Tinklo narių susitikimas vyko 2017 m. rugsėjo 28 d. vykusioje organizuotoje konferencijoje Gdanske (Lenkijoje). Joje dalyvaujantys mokslininkai ir praktikai pristatė pastarųjų metų vykdomų tyrimo rezultatus atvirose monografijose: „Žaidimų parengimas vaikams su negalia“  ir „Kliūtys žaidimams ir poilsiui vaikams ir jauniems žmonėms su negalia. Aplinkos faktorių tyrinėjimai“.

LUDI tardisciplininis vaiko gerovės profesionalų tinklas turi tris pagrindinius uždavinius: rinkti ir sisteminti edukacinius tyrimus, klinikines iniciatyvas, išteklių centrų praktinę patirtį ir kitus duomenis; plėtoti naujas žinias, kompetencijas, susijusias su priemonėmis ir metodologijomis neįgalių vaikų žaidimui; skleisti gerąją praktiką atsirandančią iš bendrų pastangų mokslininkų, praktinės srities specialistų ir vartotojų.

Žaidimams su negalią turinčiais vaikais itin fragmentiška sritis mokslinių tyrimų atžvilgiu, tačiau įvairiose šalyse sulaukusi dėmesio nišinės srities projektais (socialiniai robotai autizmu sergantiems vaikams; žaislai, pritaikyti pažintinę ir judėjimo negalią turintiems vaikams, neįgaliesiems pritaikytos žaidimų aikštelės). Tikimasi, kad tarpdisciplininis mokslininkų ir praktinės srities specialistų bendradarbiavimas psicho-edukacinių, sveikatos ir reabilitacijos, humanitarinių, pagalbinių technologijų, robotikos srityse kartu su neįgaliųjų organizacijomis pavers vaikų su negalia žaidimą pagrindiniu vaiko vystymosi elementu.

LUDI ypatingą dėmesį skiria socialiniams iššūkiams, identifikuotiems programoje „Horizontas 2020“ (pavyzdžiui, žinių perdavimas klinikinei praktikai, vaikų su negalia funkcijų gerinimas pasitelkiant technologijas ir praktiką). Pagrindinis programos tikslas – skleisti žinią apie vaikų su negalia galimybę žaisti, užtikrinant jų teisę į žaidimą, o patį procesą analizuoti pasitelkus tarpdisciplininės srities tyrėjus ir praktikus.