Atliekame tyrimus ir galimybių studijas, padedame rengti projektų paraiškas ar parengti ir publikuoti publikacijas ir metodines priemones. 

Daugiau informacijos: info@lduk.lt