Tarptautinis tinklas tiria COVID-19 poveikį NEET jaunimui

  • paskelbė

Tarptautinis kaimo NEET (,,not in education, employment or training”, – angl. kalb.) jaunimo tinklas vykdo specialistų ir suinteresuotųjų šalių apklausą apie COVID-19 poveikį jaunimui.

Tyrimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos COST veiksmą  – NEET kaimo jaunimo tinklas. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija pernai įsitraukė į tarptautinį tinklą ,,Kaimo socialinės atskirties jaunimo tinklas: socialinės atskirties jaunimo rizikų modeliavimas“ (,,Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion” – angl. kalb.). Tinkas orientuotis į jaunimą, kurie niekur nesimoko ir nedirba.

Ketverių metų veiklų svarbiausias jo tikslas yra sukurti kaimo NEET socialinės atskirties rizikos ir apsauginių veiksnių supratimo modelį. Veiksmu siekiama stiprinti būsimus NEET kaimo vietovių tyrimų pajėgumus, įsteigti internetinę kaimo NEET ugdymosi observatoriją (https://rnyobservatory.eu) ir skatinti politikų ir praktikų žinias naudoti vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) tarptautiniu lygiu.

Lietuvos mokslo taryba (LMT) 2019 m. spalį patvirtino mokslo asociacijos – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos narius atstovauti Lietuvai Europos Sąjungos COST veiklos valdymo komitete socialinės atskirties jaunimo tematika.

Pagal dabartinę Jungtinių Tautų tvarios plėtros 2030 m. Darbotvarkę (būtent 4 ir 8 tikslai) ir kitus aktualius ES ir tarptautinius dokumentus (ES jaunimo strategija ir kt.), kaimo socialinės atskirties jaunimo (NEET) įgalinimas yra itin aktuali socialinė problema, kuri stokoja aukščiausio lygio tarpdisciplininių tyrimų.

Plėtojant tarpinstitucinius ir tarpsritinius ryšius, keičiantis žiniomis, šiuo tarptautiniu bendradarbiavimu siekiama plėtoti inovatyvius tyrimus ir parengti mechanizmus (rizikos ir apsauginių veiksnius), kurie padėtų įtraukti NEET, stiprinant jų pozityviąją socializaciją.

LMT internetiniame puslapyje nurodoma, kad COST – Europos tarpvyriausybinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje dirbančių tyrėjų ir novatorių inicijuotas bendradarbiavimo tinklas, kuriame dalyvauja 39 valstybės. Lietuvos dalyvavimą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba. COST tikslas – remti Europos valstybių tyrėjų bendradarbiavimą visose mokslinių tyrimų srityse, kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos nariai 2014-2018 metais dalyvavo COST veiklos valdymo komitete ,,Žaidimai – vaikams su negalia“ (Play for Children with Disabilities (LUDI) – angl. kalb.).

www.lduk.lt informacija, Pixabay nuotrauka