Tarptautinis tinklas skatina tarpkultūrinį dialogą Lietuvoje

  • paskelbė

Lietuvos kino, teatro ir muzikos muziejuje šiemet sausio 27 dieną, pirmadienį, tarptautinį dialogą šalyje skatinančio Annos Lindh Fondo (ALF) Lietuvoje tinklo nariai susitikę aptarė planuojamas bendras veiklas bei fondo plėtros galimybes.

ALF Lietuvoje tinklo koordinatorė Rolanda Šliažienė – West pristatė fondo finansines galimybes, jo situaciją Lietuvoje ir pasaulinio tinklo ,,EuroMed“ kontekste, taip pat pažymėjo, jog artimiausiu metu bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas naujų projektų finansavimui.

R. Šliažienės- West teigimu, šiemet balandį Kroatijoje vyks ketvirtasis Annos Lindh Fondo Viduržemio jūros regiono forumas (,,Mediterranean Forum of the Anna Lindh Foundation“ – angl. kalb. arba ,,MedForum2020“), kuriame dalyvaus ir 4 atstovai iš Lietuvos.

Forumas suburs atstovus iš 42 Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga valstybių narių, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, jaunimo asociacijas, regionines ir tarptautines institucijas, žiniasklaidos įstaigas, paramos teikėjų agentūras, institutus ir fondus. Šis forumas ne tik paminės

Jungtinių Tautų 75-ąsias metines, bet ir Barselonos proceso 25-ąsias metines.

Annos Lindh Fondo susitikimo metu taip pat pristatyta geroji patirtis dalyvaujant Annos Lindh fondo tarptautiniuose renginiuose. Aktyvaus jaunimo 

asociacijos atstovė Jurgita Tamolytė pristatė patirtis iš moterų kongreso Jordanijoje metu ir pasidalino sukurtu video apie kongresą ir jo ypatumus. Kirtimų Kultūros centro Indraja Vaitkūnaitė pasakojo apie mokymus tarpkutūrinio pilietiškumo mokymus, vykusius Kipre.

,,Svarbu, kad žinotume vieni apie kitus, dalintumėmės informacija apie savo renginius, apie galimybes, fondus – visa tai, kas gali būti naudinga ir kitiems. Fondas gyvas tiek, kiek įdomūs ir reikalingi vieni kitiems tie žmonės, kuriuos jis jungia“, – teigė R.Šliažienė-West.

Jungtinių karalystės edukatorius Kamal Ahamada savo paskaitoje apie rases ir racionalizavimą Europoje kalbėjo apie dvi rasizmo formas:  institucinį ir individualų.

,,Tai buvo labai neformali paskaita-diskusija apie skirtumus, apie mūsų požiūrius ir stereotipus, apie nežinojimą ir mūsų nuostatas, kurios ne visada padeda kurti darnius santykius su tais, kurių nepažįstam“, – sakė R. Šliažienė- West.

Jos teigimu, pokalbis buvo gilus, jautrus, leidžiantis suprasti, kokia nepaprasta ši tema ir kaip svarbu mums nuolat visiems kartu apie tai kalbėtis.

,,Kalbėjomės apie identitetą, kaip matome save ir kitus, kaip reaguojame į tai, ko nepažįstam, ir kas ta socialinė atskirtis plačiąja prasme“, – R. Šliažienė – West.

Nevyriausybinės organizacijos Diversity Development Group, koordinuojančios ALF, vadovas Karolis Žibas dalyvius kvietė šiemet kovo 13-14 d. dalyvauti mokymuose apie tarpkutūriškumą ir jo prielaidas.

Anna Lindh fondas yra tarptautinė organizacija, siekianti plėtoti kultūrų ir pilietinės visuomenės dialogą, kuris jungia 4530 organizacijų visame pasaulyje.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija prie Annos Lindh Fondo Lietuvoje tinklo, kurio steigėjas yra Užsienio reikalų ministerija, prisijungė 2011 metais.

www.lduk.lt informacija / Image by Gerd Altmann from Pixabay  ir ALF dalyvių nuotraukos