Tarptautinėje konferencijoje bus ieškoma efektyvios savižudybių prevencijos būdų

Didžiausiame mokytojų rengimo institucijoje šalyje – Lietuvos edukologijos universitete šių metų rugsėjo 15 dieną, penktadienį, vyks konferencija apie savižudybių prevencijos galimybes ir gerąsias užsienio šalių patirtis.

Konferencijos metu sėkmingas savižudybių prevencijos galimybes pristatys projekto partneriai: Estijos-Švedijos psichinės sveikatos ir suicidologijos institutas (Estija), Nacionalinio savižudybių tyrimų bei prevencijos centras (Švedija), Suaugusiųjų švietimo centras „Imanta“ (Latvija).

Projekto paRROSErtnerės šalys Estija bei Švedija, jau gali dalytis gerąja patirtimi. Estija nuo 1994 iki 2009 m. sumažino savižudybių skaičius per daugiau nei 10 vienetų 100 tūkstančių gyventojų. Švedijai su mažais pakylimais ir nuosmukiais, pavyko sumažinti skaičius perpus nuo 9-tojo dešimtmečio.

Renginys organizuojamas, Lietuvos edukologijos universitetui, kartu su partneriais, įgyvendinant ,,NordPLUS“ projektą „Reducing risk of Suicide by Education“ (,,Savižudybių rizikos mažinimas per edukaciją“), kurį koordinuoja mokslo asociacija – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija.

Šios iniciatyvos tikslas pasitelkiant bendradarbiavimą tarp tyrimus atliekančių institucijų bei visuomeninių organizacijų, sukurti kokybišką savižudybių prevencijos medžiagą bei programą savarankiškam suaugusiųjų mokymuisi.

www.lduk.lt informacija