Sumanus valdymas viešajame sektoriuje kelią skinsis per virtualius mokymus

  • paskelbė

Pilietinių ir demokratinių projekto iniciatorė ir vykdytoja Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija šiemet pavasarį kvies viešojo sektoriaus atstovus studijuoti sumanaus valdymo subtilybes virtualioje erdvėje.

„Sumanus valdymas įtvirtintas Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginiuose dokumentuose išsiskiria ir labai pragmatikais sprendiniais, kuriuos galima taikyti kasdieninėje veikloje, tad virtualūs mokymai ir pristatys galimybes kaip galime dirbti greičiau ir efektyviau“, – sakė Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija direktorė Eglė Celiešienė.

Jos teigimu, analizuojant pasaulines edukologijos tendencijas, vis dažniau žinių perteikimui yra pasitelkiama virtuali erdvė, todėl būtent ir šiuos mokymus nuspręsta organizuoti, siekiant užtikrinti tvarią regioninę plėtrą šalyje.

„Virtualūs mokymai leis kiekvienam besimokančiajam nustatyti laiką ir mokymosi intensyvumą, tuo tarpu tikimasi, kad sumanūs sprendimai užtikrins visų besimokančiųjų motyvaciją. Be to, itin svarbu, kad tokiu būdu galima į mokymus įtraukti geografiškai nutolusius besimokančiuosius ir sudaryti sąlygas jiems bendradarbiauti ir projektuoti bendras veiklas”, – tikino E.Celiešienė.

Šie mokymai bus įgyvendinti pagal Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos kartu su partneriais įgyvendinamą projektą ,,Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą”, finansuojamą 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos lėšomis.

Projektas, įgyvendinamas iki 2016 m. balandžio pabaigos, įtraukia projekto partnerius: Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, Molėtų rajono savivaldybės administracija, Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos socialinės globos namai, Kauno rajono savivaldybės administracija, Marijampolės kolegija ir du partneriai iš Norvegijos: „Asker Naeringsrad“ ir „Fleksibel utdanning Norge“.

Projektu siekiama plėtoti sumanųjį valdymą vešiajame sektoriuje, perteikiant Norvegijos partnerio žinias ir gerąją patirtį ir įgalinant regioninę tvarią plėtrą. Tikimasi, jog šie veiksmai prisidės prie regioninės politikos tikslų, regioninės plėtros įgyvendinimo, o Norvegijos Karalystės geroji patirtis ir žinios organizuojamų mokymų dėka pasieks Lietuvos savivaldybių institucijas bei įstaigas.

www.lduk.lt informacija