Startuoja nauja aktyvaus pilietinio ugdymo programa

  • paskelbė

Mokslo asociacija Lietuvos demokratijos ugdymo kolegija, bendradarbiaudama su tarptautiniu tinklu – Europos piliečių forumu, kviečia jaunimą aktyviau įsitraukti sprendžiant problemas bendruomenėje.

Šiemet, kai 2022 metai yra paskelbti Lietuvos ir Europos jaunimo metais, Lietuvos demokratijos ugdymo kolegija su Europos piliečių forumu pradėjo įgyvendinti naują programą ,,Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (Youth4Change)”, kurį susitikimo metu pristatė Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui.

Europos piliečių forumo generalinis sekretorius dr.  Bent Noerby Bonde susitikime kalbėjo, jog ypatingai svarbu suteikti įrankius jaunimui, kad jie gebėtų patys identifikuoti problemas bei siūlyti sprendimus vietinei valdžiai.

Programa ,,Youth4Change”, kuriame taip pat įsitrauks ir ekspertine patirtimi dalinsis Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutu profesionalai, didelis dėmesys bus skiriamas Aukštadvario vaikų dienos centro  „Navininkai“ jaunimo atstovavimo stiprinimo veiksmus.

Kartu su vietos organizacijomis ir tarptautiniu partneriu iš Danijos – Europos piliečių forumu, Trakų savivaldybėje bus išbandomos naujos pilietinio dalyvavimo priemonės, padedančios jaunimui pristatyti problemas, kurios jiems yra aktualios ir kurias jie norėtų spręsti. 

„Labai svarbu, kad jaunimas galėtų gyventi ne tik kasdienį, bet ir demokratinį gyvenimą – atstovauti jiems svarbias problemas bendruomenės ir savivaldos lygmenimis,“ – sakė Lietuvos demokratijos ugdymo kolegijos projektų vadovė Lina Bakšytė. 

Aktyvaus pilietinio ugdymo programa ,,Youth4Change”, įgyvendinama pagal Erasmus+ dvišalės partnerystės projektą, siekiant sukurti įtraukią jaunų žmonių demokratinio dalyvavimo priemonę, ypatingą dėmesį skiriant mažesnes galimybes turinčiam jaunimui. 

„Norime, kad kiekvienas jaunuolis, nepriklausomai nuo turimos aplinkos, kalbėtų  temomis, kurios juos jaudina, su sprendimus priimančiais atstovais. Darbo patirtis su vaikais patvirtino, kad jaunimo įgalinimo procese reikalingas ne vienos institucijos susitelkimas, todėl džiaugiamės, jog pirmosios diskusijos prasidėjo su kryptingu Trakų savivaldybės palaikymu“ – pasakojo L.Bakšytė. 

Diskusijos su vietos organizacijomis bei partneriais inicijuotos tarptautinio projekto partnerio, Europos piliečių forumo generalinio sekretoriaus B. Noerby Bonde vizito Lietuvoje, metu. Europos piliečių forumas vienija 27 profesines organizacijas ir universitetų institutus, dirbančius demokratijos kūrimo ir pilietinio dalyvavimo srityje, taip pat 60 nevyriausybinių organizacijų (NVO) iš visos Europos, siekiančių stiprinti demokratiją Europoje. 

Gegužės mėnesio 2 – 4 dienomis vykusio vizito metu, B. Noerby Bonde aktyvų jaunimo dalyvavimą ir  programos ,,Youth4Change” plėtros galimybes Lietuvoje aptarė su Trakų rajono savivaldybės meru Andriumi Šatevičiumi, Aukštadvario vaikų dienos centro ,,Navininkai“, asociacijos ,,Aukštadvario žiburiai“ nariais, taip pat susitikimuose su Vytauto didžiojo universiteto atstovais bei Seimo nariais.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija Erasmus+ partnerystės projektą „Jaunimo balsas: pozityvių pokyčių įgalinimas“ (angl. Youth Voice: Empowering Positive Change (Youth4Change)) inicijavo remdamasi programos „Dis-cover“, įgyvendintos kartu su Britų taryba Lietuvoje rezultatais. Jos metu buvo  taikoma „projektas Pilietis“ metodologija, veikloje su jaunimu iš jautresnės aplinkos. 

Programos ,,Youth4Change” veiklos taip pat remiasi kartu su 7 Europos šalių partneriais, Erasmus+ įgyvendinto projekto ,,Game changer”, patirtimi. Jo metu sukurtas interaktyvus gidas: gamechangernetwork.eu, leidžia susipažinti su sėkmingomis mokyklų istorijomis, įgyvendinant pilietinio dalyvavimo veiklas. 

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija yra mokslo asociacija, siekianti plėtoti socialines inovacijas ir kurti pozityviosios socializacijos prielaidas jautriausioms visuomenės grupėms. Bendradarbiaujant universitetais ir Aukštadvaryje organizuojant studentų vasaros praktiką, miestelyje  2005 metais pradėjo veikti dienos centras. 2007-aisiais dienos centras įregistruotas kaip Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų dienos centras „Navininkai“.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas organizuoja mokytojų  perkvalifikavimo studijas ir vykdo viešojo sektoriaus darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimą. Institutas savo  kompetencijos ribose plėtoja edukacinę, akademinę, mokslinę, projektinę bei kitą veiklą. Šiuo metu Institute antrąją pedagoginę kvalifikaciją siekia įgyti 378 pedagogai, kasmet savo kompetencijas tobulina per 1000 mokytojų ir viešojo sektoriaus darbuotojų.

Erasmus+ partnerystės projekto „Jaunimo balsas: pozityvių pokyčių įgalinimas“ (angl. Youth Voice: Empowering Positive Change (Youth4Change), 2021-2-LT01-KA210-SCH-000049552 nuoroda: Youth4Change.

Dėl papildomos informacijos:
Lina Bakšytė, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos projektų vadovė
El. p.: info@lduk.lt
Mob.  tel.: +370 603 26 366