Pilietinės inovacijos – pasauliniame CIVITAS pilietinio ugdymo susitikime

  • paskelbė

Pilietines iniciatyvas plėtojanti – mokslo asociacija Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija savo gerąsias praktikas pristatys pasauliniame pilietinės edukacijos profesionalų susitikimeCIVITAS pasaulinis pilietinio ugdymo susitikimas (CIVITAS World Summit on Civic Education).

Lietuvoje, tarptautinę metodiką ,,projektas Pilietis“ beveik 20 metų įgyvendinanti Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija šių metų gegužės 19 d. (16:30 CET laiku) dalinsis savo patirtimi bei pristatys inovatyvias pilietinio ugdymo programas. Metodika ,,projektas Pilietis“ sėkmingai integruota vykdant dviejų metų Eramus+ partnerystę, įtraukusią 8 partnerius (plačiau – gamechangernetwork.eu), taip pat dirbant su jautriausiomis vaikų ir jaunimo grupėmis programoje ,,DIS-cover“ bei įgyvendinant naują Eramus+ partnerystę ,,Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (Youth4Change)“.

JAV Švietimo ugdymo centro (,,Center for Civic Education“) koordinuojamas pasaulinis pilietinio ugdymo tinklas CIVITAS, kuriam priklauso ir Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, jungia pilietinio ugdymo mokytojus, politikos formuotojus, ekspertus ir tyrėjus, siekiant didinti pilietinio ugdymo patirties dalinimąsi, tyrimų viešinimą bei pilietinio ugdymo mokyklų programų rezultatų sklaidą, skatinant pokyčius pilietinėje visuomenėje.

2022 m. gegužės 18 d. vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikimo atidaryme ir visose sesijose gegužės 18 ir 19 d. pilietinės visuomenės institutas CIVITAS visus sujungs į pasaulinį pilietinio ugdymo mokytojų, politikos formuotojų, ekspertų ir mokslinių tyrėjų tinklą. Tokiu būdu siekiama didinti pilietinio ugdymo patirties dalinimąsi, tyrimų viešinimą bei pilietinio ugdymo mokyklų programų rezultatų sklaidą, skatinant pokyčius pilietinėje visuomenėje.

Pilietinės visuomenės institutas CIVITAS – tai viešosios politikos tyrimų, visuomenės informavimo ir edukacinių projektų įgyvendinimo centras. Visa renginio programa bei platesnė informacija:

Civitas World Summit