Misija įmanoma arba esame apsupti pozityvumo

2016 m. rugpjūčio 8-13 dienomis Lietuvos edukologijos universiteto mokymų bazėje Tamašavoje (Trakų raj.) praūžusi „Navininkų akademija“ nepaliko abejingų – nei joje dalyvavusių šeimų, nei savanoriavusio jaunimo. Surengtuose šeimų įgalinimo mokymuose, paremtuose Mokymasis darant (angl. Learning by doing) metodu, tiek vaikai, tiek jų tėvai per gerąją praktiką buvo mokomi pozityvumo.

Vietoje žiniasklaidoje plačiai narpliojamų socialinių problemų, pastebima tendencija, kad vis labiau atkreipiamas dėmesys ir į pozityvujį mus supantį pasaulį. Šio tikslo vedini, „Navininkų akademijos“ organizatoriai, kaip patys įvardina, stengiasi padėti vaikams ir jų tėvams projektuoti sėkmingus gyvenimo scenarijus – stengtis sudaryti sąlygas gerosioms patirtims, palaipsniui išstumiant bloguosius patyrimus.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos (toliau – LDUK) įsteigto filialo – vaikų dienos centro (toliau – VDC) „Navininkai“ projektas „VDC šeimos įgalinimo paslaugų plėtra“, kurio viena iš veiklų ir buvo šie mokymai, skirtas ne tik pagerinti vaikų užimtumą, bet ir vystyti jų pozityviąją socializaciją visuomenėje.

Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – LEU) profesorė ir monografijų apie pozityviąją socializaciją autorė Giedrė Kvieskienė, teigė besidžiaugianti tuo, kad LEU mokymosi bazė bent vasarą virsta atvira, šurmuliuojančia ir kūryba alsuojančia erdve, pripildyta kūrybinės veiklos ir trijų kartų partnerystės.

Nerizikinga

Pasak Lietuvos demokratiškumo ugdymo valdybos narės direktorės Eglės Celiešienės, šiemet mokymuose dalyvavo per 50 vaikų ir jaunimo iš Trakų ir Vilniaus rajonų, kurie drauge su savo tėvais susirinko pamiršti juos supančias problemas ir patirti tai, ko dar nėra patyrę. Dalis stovykloje dalyvavusiųjų, socialinės rizikos šeimų grupės vaikų, savo laisvą laiką po pamokų jau nuo 2005-ųjų metų leidžia Aukštadvaryje įsteigtame ir veikiančiame vaikų dienos centre „Navininkai“. Būtent vasarą, kurios teigė vaikai labai laukiantys, jie susiburia Tamašavoje ir periiminėja lektorių atsivežtas teigiamas emocijas ir žinias, kuriomis jie noriai dalinasi su vaikais ir jų tėvais. Tuo metu vyksta pedagogų įvardinama pozityvioji vaikų socializacija ir vaikų bei tėvų tarpusavio bendrystė – koreguojami ir kuriami nauji, pozityvūs ir teigiamai nuteikaintys gyvenimo scenarijai. Žinoma, mokymai neapsiėjo be taisyklių ir tradicinių dienos aptarimo ratelių.

Atradimai

Stebuklas – būtent taip organizatoriai įvardina „Navininkų akademiją“, praėjus vos savaitei po jos pabaigos. Visos akademijos metu vaikai ir jų tėvai ne tik žaidė, sportavo, šoko, dalinosi, mokėsi, bet ir bandė išgirsti bei klausyti ką jiems pasakoja mokymus vedę lektoriai. Visą programą, siekianti bendro tikslo įgalinti socialinės rizikos šeimas, siekiant projektuoti sėkmingą gyvenimo scenarijų, sudarė šeimos įgalinimo mokymai bei kultūriniai-edukaciniai užsiėmimai.

Šeimos įgalinimo mokymus organizavo ,,Vaikų ugdymo“ socialinė darbuotoja Vida Marija Poškienė, kuriai talkino neįtikėtiną orientacinį žygį organizavęs psichologas Darius Navaslauskas, tuo tarpu pozityviosios socializacijos įgalinimu per kultūrinius-edukacinius užsiėmimus rūpinosi Simona Artimavičiūtė. Lektoriai Auga Sutkute ir Povilas Toliušis vaikams vedė kino pamokas bei demonstravo filmų kūrimo subtilybes. Evelina Kislych pasakojo apie fotografo darbą ir padėjo vaikams patiems akimirkas ir vienas kitą įamžinti profesionalios technikos pagalba. Tuo tarpu smuikininkas Algirdas Šochas ne tik atskleidė smuiko paslaptis, bet mokė vaikus teisingai laikyti instrumentą. Pats smuikininkas stebėjosi, jog vaikai puikiai pažino instrumentą ir net žinojo visas sudedamąsias jo dalis. Treneris Klaidas Janeika pravedė vaikams profesionalią rankinio treniruotę, o sportininkai Eryk Tatol bei Eividas Žemaitaitis supažindino vaikus su japonų kovos menų tokių kaip dziudo, karate, kung fu, subtilybėmis. Didelį įspūdį ir susidomėjimą vaikams (ypatingai mergaitėms) ir jų tėvams, paliko Oriental Dance Studio „Sultana“ renginiai bei jų šokėja Jelena Šeremet-Magdenko.

Tęsinys

Dauguma programoje dalyvavusių lektorių – buvę LEU studentai ar socialiniai partneriai. „Mano svajonė, kad toks kūrybinio vaikų ir tėvų džiaugsmingas klegesys užpildytų kiekvieną vasarą ir kitų atostogų metu ištuštėjusias mokyklas, universitetus, mokymo bazes. Kasmet didėjantis savanorių būrys bei studentų ir ALUMNI parama patvirtina, kad esame teisingame kelyje ir norisi tikėti, kad savo pavyzdžiu įkvėpsime ir kitus universitetus.“, – kalbėjo LEU profesorė G. Kvieskienė.

Mokymuose taip pat dalyvavo ir Trakų valdžios atstovai. Apie vaikų pozityviosios socializacijos problemas su jų tėvais ir mokymų vadovais aptarė ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys. O įsiplieskusias diskusijas gesinti atvyko ir Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo komanda.

Už gražiausius norus ir tikėjimą organizatoriai dėkoja savanoriams: Ilonai Benkevič, Pavel Šliachtovič, Odetai Černiauskaitei, Vytautui Jankauskui.

Už patirtį ir tikrumą – visiems VDC „Navininkai“ ir partnerių – vaikų laikinosios globos namų ,,Atsigręžk į vaikus“ darbuotojams.

Mokymai vykdomi pagal LDUK filialo Vaikų dienos centro (VDC) „Navininkai“ įgyvendinamą projektą „VDC šeimos įgalinimo paslaugų plėtra“, kurio tikslas – užtikrinti Lietuvoje veikiančių VDC rizikos grupės vaikų gerovę, stiprinant socialinės srities profesionalų gebėjimus. Šiam tikslui pasitelkiama Norvegų socialinės srities praktikų geroji patirtis, siekiant plėtoti ir kurti naujas kompleksines šeimos įgalinimo paslaugas bei skatinto tarpžinybinį bendradarbiavimą ir jo plėtrą šalyje. projektas finansuojamas 2009-2014 m. Europos Ekonominės Erdvės finansavimo mechanizmo, Lietuvos valstybės, projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis.

Daugiau nei dešimtmetį Aukštadvaryje veikiantis Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų dienos centras „Navininkai“ teikia kompleksines socialinės rizikos šeimų vaikams ir šeimoms socialines bei projektuoja inovatyvias šeimos įgalinimo paslaugas, pasitelkiant gerąja Norvegijos patirtimi ir mokslu grįstomis socialinėmis inovacijomis. Iš viso Vaikų dienos centrą lanko 25 vaikai.

Evelina KISLYCH

Nuotr. Autorės, iš asmeninio VDC „Navininkai“ albumo

EEA+Grants+-+JPG