Kviečiame mokytis virtualiai: pristatomos galimybės

 • paskelbė

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas dalinasi internetiniais resursais, kurie gali padėti organizuoti mokymąsi nuotoliniu būdu. Kviečiame susipažinti ir naudoti!

Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademijos atviros studijos: openstudies.vdu.lt

Google kviečia kurti virtualias mokyklas per https://teachfromhome.google/intl/en/

PRADINIS UGDYMAS

Vedlys  http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

Ugdymo sodas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad

 1. Skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei(2018), kuriose  pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų. Tekstų apačioje paaiškinti nežinomi žodžiai, supažindinama su kūrinėlių autoriais.
 2. Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai(2018),  skirti padėti mokytojams pamokose.
 3. Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“(2017). Ši mokymo(si) priemonė yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.
 4. Metodinė priemonė tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“ (2018). Leidinys  skirtas pradinių klasių mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Jos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokytojus integruoti lietuvių kalbos mokymąsi į visus mokomuosius dalykus ir kitas ugdymo veiklas, ieškoti idėjų, ne tik naudotis pateiktais pavyzdžiais, bet ir kurti savus.

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf

 1. Pasaulio pažinimas 1-4 klasei (teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija:http://www.gamtukai.lt/

PAGRINDINIS UGDYMAS

 1. Lietuvių kalbos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė:http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
 2. Lietuvių kalbos (7–8 klasė) skaitmeninė priemonė:  http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/
 3. Lietuvių kalba (9-10 klasė) skaitmeninė priemonė:https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10
 4. Literatūra (5-8 klasė)http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
 5. Gamtos mokslų pamokos apima pagrindinių mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą, kaip gamtos mokslai ir technologijos formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryžimą užsiimti su gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis.https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125
 6. Gamtos mokslų pamokos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/
 7. Gamtos mokslų pamokos (7-8 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/
 8. Matematinis raštingumas. Priemonė skirta, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose.https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122
 9. Skaitymo gebėjimams ugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime.https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126
 10. Geografija (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė:http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/
 11. Geografija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė:https://smp2014ge.ugdome.lt/
 12. Istorija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: http://smp2014is.ugdome.lt/
 13. Sauga ir sveikata (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/
 14. Chemija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ch.ugdome.lt/
 15. Technologijos (5-10 klasė) elektronika, tekstilė, dizainas, konstrukcinės medžiagos: http://smp2014te.ugdome.lt/

 VIDURINIS UGDYMAS

 1. Lietuvių kalba ir literatūra (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė:https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12
 2. Dorinis ugdymas (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė:https://smp2014do.ugdome.lt/
 3. Geografija (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė:https://smp2014ge.ugdome.lt/
 4. Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų gimtosioms kalboms (rusų, lenkų, baltarusių) https://smp2014tm.ugdome.lt/
 5. Istorija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: http://smp2014is.ugdome.lt/
 6. Matematika (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė:https://smp2014ma.ugdome.lt/
 7. Chemija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ch.ugdome.lt/
 8. Meninis ugdymas (11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras:http://smp2014me.ugdome.lt/

Bendros nuorodos :

 1. Kino fonas:https://www.kinofondas.lt/?fbclid=IwAR2_HYXoXAqbmc_ukbNTGo0-0iAsVkiZZ9-UHY6XZaLbGXlY8QXZu60cuLQ
 2. Egzaminatorius 11-12 kl.  www.egzaminatorius.lt(ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)
 3. EMA pradinis ir pagrindinis ugdymas  www.emapamokos.lt(ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)
 4. „EDUKA klasės“. Registruokitės ir prisijungtiwww.klase.eduka.lt
 5. Lietuvių kalbos vaizdo pamokos:https://www.youtube.com/watch?v=9AD2kz22k6g&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR
 6. Fizikos vaizdo pamokos:https://www.youtube.com/watch?v=Z8JcXUl116I&list=PL597CD4D0CB4BD4CB
 7. Matematikos vaizdo pamokos:https://www.youtube.com/playlist?list=PLA73DF16EFAEA69E7
 8. Matematikahttp://www.matematika.lt/
 9. Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo? Prieš lietuvių kalbos egzaminą:https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LM
 10. Aktuali informacija tautinių mažumų Lietuvos mokykloms (lenkų kalba) http://portalszkolny.org/
 11. Medžiaga lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojams https://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/
 12. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga.  https://www.nec.lt/342/
 13. Skaitmeninės ugdymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/
 14. Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo sode: https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp
 15. Medžiaga mokytojams, skirta ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728) http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-auksteniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokytojo-aplankas-mokytojo-aplankas/ 
 16. Atviros užduotys mokiniams, skirtos ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728) http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-aukstesniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokinio-aplankas/

 Papildoma medžiaga mokytojui ir mokymuisi:

Khan Academy: https://www.khanacademy.org/

TAMO: www.emapamokos.lt

Pedagogas: https://www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-mokymai?fbclid=IwAR0T6CWJyBrY0LcwT20kAdhU8RP-uVodYcz-2kA3GstB52E3miSA1pGzUZI#utm_source=FADS&utm_medium=1000×1000&utm_campaign=specializuota

Edukaciniai IKT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsyvm-Ck1Wu5sRAadktyORYAByuzT0xAVWczPFw04To/edit?fbclid=IwAR1qkUYfU8hPf0z9RUJF7p8URZuuG6wPkuGzSuiXeZ8utOycxw2hBG5x9rI#gid=0

Nemokamas muziejų lankymas neišeinant iš namų. Virtualios Lietuvos muziejų galerijos:

https://welovelithuania.com/nemokamas-muzieju-lankymas-neiseinant-is-namu-virtualios-lietuvos-muzieju-galerijos/

 Mokytojo veikla: edukaciniai plakatai.

https://mokytojoturinys.lt/?fbclid=IwAR2Ig2cjo1IXXs_i7Dc6_rW4frpgXnOWbKZedJr2eZK7HpU8nv6IHnpSIZk

EDUKA klasės“ turiniu nemokamai naudokitės nuo kovo 13 dienos: https://praeitieszenklai.kvb.lt/ ir https://klase.eduka.lt/auth

Viliaus Stakėno paskaita tarptautinės matematikos dienos proga: https://www.youtube.com/watch?v=g2OHExq_4Hs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1TBTC4ixRUxJZFuox0atN_HovqBXtELgfEPyYv47Rm-slYWxArzTrFjcQ

 Virtualus žaidimas knygos kelias nuo 7 metų: knygoskelias.kvb.lt,

Skaitmeninės knygos čia: https://vyturys.lt/kodas/corona
Garso knygos čia: http://bit.ly/vyturioknygos

https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio…/…

Finansinis raštingumas

Internetinis žaidimas vaikams „Pinigėnai“ yra lietuviška visame pasaulyje puikiai žinomo edukacinio žaidimo „Moneyville“ versija. Adaptuojant šį žaidimą Lietuvos vaikams, dalyvavo šalies švietimo ekspertai: LR švietimo ir mokslo ministerijos skyriaus vedėjas dr. Rolandas Zuoza, VDU Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto vadovė prof. dr. Giedrė Kvieskienė ir ekspertas Vaino Brazdeikis.

Pinigėnai: www.pinigenai.lt

,,Swedbank“ Finansų laboratorija / Pamokos kitaip: https://blog.swedbank.lt/finansu-laboratorija/pamokos-kitaip

Finansinio raštingumo olimpiada: https://www.youtube.com/watch?v=H5JEJGtbax0

Lietuvos laisvosios rinkos institutas – Pilietis per 31 valandą: https://www.llri.lt/svietimo-centras/kaip-ugdyti-socialiai-samoninga-moksleivi

Specialiojo pedagogo puslapis: https://nijolespec.jimdofree.com/%C5%BEaidimai/

Mokomosios priemonės vaikams: http://www.ziburelis.lt/nemokamai / Istorija

Pažink prezidentus /http://www.istorineprezidentura.lt/index.php?content=34&lang=lt

Tapybos pamoka: animuotas interaktyvus žaidimas „Tapybos pamoka“ / https://www.ldm.lt/animuotas-interaktyvus-zaidimas-tapybos-pamoka/

Spalvink Vilniųhttp://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2019/01/Spalvink_Vilniu_n.pdf

Neformalus ugdymas:

Šeimos gidas https://www.seimosgidas.lt/frepy-eu-zaidimai-internetu-priesmokyklinukams/

https://www.seimosgidas.lt/zaidimai/?fbclid=IwAR3p-iIujGR8l_jnUTvxPlxwZF_gocA6Sqc1rSb1IUMdrdaaqzEB3nGjEaE

https://www.seimosgidas.lt/50-ideju-ka-veikti-su-vaikais-per-karantina/?fbclid=IwAR3D0aQ7YVvy-6ifIKZXnkgBcGfskFzAHbQesvby5tpiomND2HTy08T1dS8

Švarių rankų šokis: https://bit.ly/38fRfsF

Pirmasis žingsnis: pasitikrinkite savo kalbos lygį NEMOKAMAI: http://bit.ly/2w0dyFN

Mokinukai.lt (www.mokinukai.lt)

UAB “Edukacinės sistemos” (www.apix.lt).

http://www.ziburelis.lt/nemokamai arba http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti

Simono patarimai kaip naudoti Discord mokymuisi: https://www.youtube.com/watch?v=wzzUCeGZ3Os&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0cY0-KSJKr2dVQVe__zQaS6R2IoVCB5loATwMD0e-yYsazhvWRXVbkvSU

Uogos ir vaisiai: pamoka ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Uogos ,vaisiai, savokos, lietuviskai: https://www.youtube.com/results?search_query=pamokos+vaikams

Programavimo būreliai arti namų!

https://www.codeacademykids.com/bureliai/?gclid=EAIaIQobChMIibOzx9SZ6

Amsio pamokos vaikams: 17 filmukų saugus eismas: https://www.youtube.com/watch?v=gDQMQT_hVcA&list=PL87mHbuJooLfESRY8-Y2XOg7evhkfsyfh

Animuota abėcėle: https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQU0GgMY

 Rekomenduojamos virtualios mokymosi aplinkos angliškai:

 12 famous museums offer virtual tours you can take on your couch

https://hellogiggles.com/news/museums-with-virtual-tours/?utm_term=A36AA812-655E-11EA-97D8-7D87C28169F1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_content=link&utm_campaign=hellogiggles_hellogiggles&fbclid=IwAR2hhDHJoFfdWfbf3AinG8hNW5x6vDC00DvzXC1O7pW3OLxhj4moMewm8Dk

Visiting the best European Museums Online

10 Mar, 2020

https://www.wantedineurope.com/news/visiting-the-best-european-museums-online.html?fbclid=IwAR3_b1SS7OXASTtkXwSHrFnSZTKYQsaKH1wMKxSKJRt3nsBD-8kFTzKgKVk

From Research to Publishing… Sign Up for this FREE 4-Part Course Now and I’ll Walk You Through the EXACT Steps You’ll Need to Take

https://3gzsu34k.pages.infusionsoft.net/?fbclid=IwAR2-8bpTFXJ4AJ-9lBUnEXtjojX2e-DuRd2fTrP8CnBtH46Kq9At0lKNNoU

14 Best Sites for Taking Online Classes That’ll Boost Your Skills and Get You Ahead

https://www.themuse.com/advice/14-best-sites-for-taking-online-classes-thatll-boost-your-skills-and-get-you-ahead

10 Best + Free Drawing Courses & Classes [2020] [UPDATED]

https://digitaldefynd.com/best-drawing-course-class-lessons/

Filmai su svarbiomis gyvenimiškomis pamokomis:

https://www.imdb.com/list/ls025875583/

60 Best Free Online Courses For Whatever You Want to Learn:

https://blog.hubspot.com/marketing/free-online-courses

10+ Free Online English Language Lessons:

https://www.fluentin3months.com/free-online-english-language-lessons/

Access 2500+ Online Courses from 140 Top Institutions.

https://www.edx.org/

50 Top Online Learning Sites

https://www.bestcollegereviews.org/50-top-online-learning-sites/

Top 5 Online Guitar Lessons Websites in 2019 [Beginners To Advanced]

https://www.guitarfella.com/online-guitar-lessons/

5 Quality Free Online French Lessons You’ll Think You’re Stealing

https://www.fluentu.com/blog/french/free-online-french-lessons/

Want Online German Lessons? 7 Fab Sites That Are Serving ‘Em Up

https://www.fluentu.com/blog/german/online-german-lessons/

Best Online Piano Lessons in 2020 for Enthusiasts of All Ages

https://musicoomph.com/best-online-piano-lessons/

Managment skills: 10 EU

https://www.ibm-institute.com/?fbclid=IwAR1WJ_Jub1Qneoa27sMrrdmZzeqMzfWDfvZRq0pt_juvIMFyfLSsAlS1NZw

Iškilus klausimams klauskite on line mokymosi ekspertų:

Ozo gimnazijos direktorius: Albinas Daubaras: albinas.daubaras@ozogimnazija.lt

https://www.ozogimnazija.lt/naujienos/

Lietuvos demokratiškumo ugdymo direktorė: Dr. Eglė Celiešienė: egle.celiešiene@gmail.com

http://localhost/lduk/

VDU ŠA Profesinio tobulinimo instituto vyriausioji specialistė: Dr. Romualda Lazauskaitė: Romualda.Lazauskaite@vdu.lt

VDU ŠA Profesinio tobulinimo instituto vadovė: Prof. dr. Giedrė Kvieskienė: giedre.kvieskiene@vdu.lt

https://svietimas.vdu.lt/struktura/profesinio-tobulinimo-institutas/

Parengė Giedrė Kvieskienė