Kviečiame minėti Atviros Vyriausybės savaitę

  • paskelbė

Mokslo asociacija Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija dalyvauja tarptautinėje iniciatyvoje „Atviros Vyriausybės partnerystė“, kuri skelbia Atviros Vyriausybės savaitę. Tarptautinis renginys yra skirtas skleisti žinią apie atvirumo iniciatyvas, skatinti diegti viešojo valdymo inovacijas, suteikiančias vis didesnes galimybes į sprendimų priėmimą įsitraukti visuomenei.

Asociacija Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, kartu su partneriu Europos žmonių forumu, kviečia gegužės 18 d. prisijungti prie Atviros Vyriausybės partnerystės renginio dalies, – nuotolinio seminaro, skirto pristatyti projekto Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (Youth4Change) perspektyvą.

Seminaro nuoroda:

Lithuania — May 18, 2022 @ 11:00am – 11:40am GMT-00:00

https://meet.google.com/zae-wtkm-rqh

Projekto Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (Youth4Change) metu bus kreipiamas ypatingas dėmesys į pažeidžiamo jaunimo, o tuo pačiu vidurinių mokyklų moksleivių demokratinio dalyvavimo kompetencijų didinimą. Taip pat bus teikiama švietimo parama mokytojams, mokykloms ir vietos organizacijoms, siekiant padėti dalyviams išmokti stebėti ir daryti įtaką viešajai politikai.

Šiame projekte bus nagrinėjami geriausios praktikos pavyzdžiai, įgyvendinti „Game Changers“ veiklų metu (daugiau informacijos: gamechangernetwork.eu) bei kartu su Britų taryba įgyvendintos pilietinio ugdymo programos DIS-cover metu.

Erasmus+ partnerystės projekto „Jaunimo balsas: pozityvių pokyčių įgalinimas“ (angl. Youth Voice: Empowering Positive Change (Youth4Change), 2021-2-LT01-KA210-SCH-000049552 nuoroda: Youth4Change.