Konferencija – įtraukiojo ugdymosi praktikai ir teorijai

  • paskelbė

Vytauto didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos (ŠA) Profesinio tobulinimo institutas šiemet gruodžio 21-22 d. organizuoją virtualią įtraukiojo ugdymosi tematikos tarptautinę konferenciją, skirtą paminėti socialinės pedagogikos įkūrimo 30-mečiui.

„Šiuo sudėtingu laikotarpiu kartu su geriausiais savo srities profesionalais ieškome alternatyvių įtraukiojo švietimo metodikų ir siekiame dalintis šiomis gerosiomis praktikomis savo šalyje ir už jos ribų“, – teigė Vytauto Didžiojo universiteto rektorius akademikas Juozas Augutis.

VDU ŠA Profesinio tobulinimo instituto vadovė, profesorė Giedrė Kvieskienė teigė, kad konferencijoje bus pristatytos sėkmingos Lietuvos bei užsienio šalių įtraukiojo švietimo patirtys, o renginys kvies mokslininkus ir praktikus interaktyvioms diskusijoms.

,,Statistika atskleidžia, jog žemiau skurdo ribos Lietuvoje pernai gyveno daugiau nei pusė milijono gyventojų. Karantino laikotarpiu skurdo ir socialinės atskirties problemos yra dar aktualesnės, todėl itin svarbu dalintis šiam laikotarpiui efektyviausiomis įtraukiojo ugdymosi praktikomis“, – teigė ji.

Pasak Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorės, daktarės Auksės Petruškevičiūtės, socialiniai pedagogai kartu su vaiko gerovės specialistais aktyviai bendradarbiauja ieškodami efektyviausių sprendimo būdų, kurie gali būti įgyvendinami nuotoliniu būdu.

,,Šis laikotarpis sudėtingas visiems, ypač vaikams ir jaunimui. Todėl jaučiame socialinių pedagogų ir kitų vaiko gerovės profesionalų nerimą ir kviečiame virtualiai diskutuoti ir kartu spręsti šias problemas. Jau šiandien trūksta: 420 psichologų, 2530 specialiųjų pedagogų, 1540 mokinio padėjėjų ir 150 socialinių pedagogų“, – sakė ji.

Socialinės pedagogikos studijų programa Lietuvoje atsirado profesoriaus Bronislovo Bitino iniciatyva tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete įkurus Socialinės pedagogikos katedrą, šios tematikos moksliniai tyrimai iki šiol plėtojami moksliniame žurnale ,,Socialinis ugdymas“.

Tarptautinėje konferencijoje ,,Įtraukusis ugdymas vaiko sėkmei“ pranešimus skaitys beveik 60 pranešėjų iš Estijos, Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Turkijos, Suomijos ir kitų užsienio šalių.

Registracija į konferenciją: https://bit.ly/2VXEXkZ

Konferencijos programa.

Renginyje taip pat bus pristatyta mokslo asociacijos – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos geroji patirtis bei atviros publikacijos, parengtos 2014-2018 metais dalyvaujant Europos Sąjungos COST tarptautiniame tyrimų tinkle tematika „Žaidimai vaikams su negalia“ (angl. ,,Play with children with dissabillities“).

VDU ŠA Profesinio tobulinimo institutas aktyviai organizuoja perkvalifikavimo studijas, vykdo profesinių kompetencijų tobulinimą, vykdo kartu su partneriais apie 150 akredituotų kvalifikacijos tobulinimo programų, daugiau nei 20 kursų, įgyvendina mokytojų kvalifikacijų plėtrai skirtą projektą „TĘSK“.

Artimiausiu metu bus pasirašyta sutartis dėl VDU ŠA Profesinio tobulinimo instituto iniciatyva parengto projekto ,,Visuminis pedagoginis ugdymas: mokymosi galimybių plėtra“ įgyvendinimo. Jo metu bus sudarytos galimybės 472 mokytojams per dvejus metus įgyti papildomo dalyko kompetencijų Europos Sąjungos lėšomis, skiriamas finansavimas siekia 1,448 mln. eurų.

www.lduk.lt informacija