Epidemiologinė stebėjimo sistema, skirta smurto prieš vaikus ir nepriežiūros mažinimui (CAN-MDS)

Smurtas prieš vaikus vyksta įvairioje aplinkoje, neatsižvelgiant į amžių, rasę, kultūrą, ekonominę ar geografinę padėtis. Tai vyksta namuose, gatvėje, mokyklose, internete, darbe, ir socialinės priežiūros institucijose. Daugybei berniukų ir mergaičių visame pasaulyje vaikystė apibūdinama vienu žodžiu: baimė.

Smurtas prieš vaikus, nepriežiūra ir išnaudojimas pasireiškia daugybe formų, ir tai neretai yra lydima nepritekliaus, rizikų sveikatai, sudėtingo elgesio; pasižymi prastais pasiekimais mokykloje, ilgalaikiu priklausymu nuo socialinės paramos, ribotomis įsidarbinimo galimybėmis ateityje. Labai jauniems vaikams, tai gali turėti neištaisomų pasekmių smegenų vystymosi srityje, užkertančių kelią sėkmingam tolimesniam gyvenimui.

CAN-MDS yra inovatyvi smurto prieš vaikus ir nepriežiūros incidentų stebėjimo sistema, naudojanti bendrą metodologiją tarp skirtingų šalių, sektorių, paslaugų sričių ir profesijų. Ši sistema padeda geriau suvokti problemos dydį, jos atsiradimo priežastis, ir atlikti geresnę smurto prieš vaikus prevenciją.

CAN-MDS žinynas: CAN-MDS Policy and Procedures Manual_EU version (anglų kalba)

Atsakykite į keletą su tema susijusių klausimų: Questionnaire national feasibility CAN-MDS-1_form (anglų kalba)