Baigiamoji konferencija „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą: inovatyvios antikorupcijos priemonės“

Kviečiame susipažinti su inovatyviomis antikorupcinėmis priemonėmis bei metodais. Užsiregistravusiems iš anksto, bus išduodami pažymėjimai. Registruokitės paspaudę ČIA iki kovo 21 d.

Konferencijos vieta: Marijampolės kolegija, P. Armino g. 92, Iškilmių salėje.

PROGRAMA

10:00-10:15 Dalyvių pasveikinimas/Welcome speechMarijampolės kolegijos direktorius dr. Vaidotas Viliūnas / Director of Marijampoles college dr. Vaidotas Viliūnas
10:15-10:45 Projekto rezultatų pristatymas/Presentation of project resultsEglė Celiešienė, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

Egle Celiesiene, Lithuanian college of democracy

10:45-11:00 Kavos pertraukėlė/ Coffe break
11:00-11:30 Korupcijos prevencijos priemonės/Preventive measure of corruptionDaina Paštuolienė, LR Specialiųjų Tyrimų Tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė 

Daina Pastuoliene, Head of Kaunas department of Special Investigation Service

11:30-12:00 Nevyriausybinio ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas/Cooperation of NGO and public sector in LithuaniaEglė Vaidelytė, Kauno Technologijos Universitetas

Egle Vaidelyte, Kaunas Technology University

12:00-12:30 Naujausios korupcijos prevencijos iniciatyvos Lietuvoje gerieji pavyzdžiai/New preventive initiatives in Lithuania good examplesJonas Belkavičius, ES investicijų komunikacijos skyrius, Finansų ministerija

Jonas Belkavičius, Representative of communication sector of invetments department of EU, Ministry of Finances

12:30-13:00 Pietūs/ Lunch
13:00-14:45 Situacijų modeliavimas ir antikorupcijos priemonės/ Simulations of situations and use of anticorruption toolsModeratoriai: Elena Urbonienė, NVO vaikams konfederacijos pirmininkė

Mantas Ravinskas, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

Milda Lukoševičiūtė, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

14:45-15:00 Kavos pertraukos/ Coffee break
15:00-16:45 Diskusijos apibendrinimas, įžvalgos: grupinio darbo pristatymas/ Generalization of group work, insights from group workModeratorė: Elena Urbonienė, NVO vaikams konfederacijos pirmininkė

Elena Urbonienė, Chairman of NGO for children confederation

Rasa Zygmantaitė, Direktoriaus pavaduotoja plėtrai, Marijampolės kolegija

Rasa Zygmantaite, /Deputy Director/Development

16:45-17:00  Konferencijos apibendrinimas/ Summary of the conference, final discussion

Daugiau informacijos bei atsakymai į rūpimus klausimus – Eglė Celiešienė +370 655 41414

Labai lauksime Jūsų!

norway grants logos h lt_jpg