Atviros Vyriausybės savaitėje – dėmesys jaunimo pilietinio įgalinimo priemonėms

  • paskelbė

Gegužės 17 d., minint Atviros Vyriausybės savaitę, Mokslo asociacija Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija pristatė projekto Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (Youth4Change) įgyvendinimo galimybes Aukštadvario vaikų dienos centre ,,Navininkai“.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, Europos piliečių forumu, ypatingą dėmesį kreipiant į pažeidžiamo jaunimo, o tuo pačiu vidurinių mokyklų moksleivių demokratinio dalyvavimo kompetencijų stiprinimą. Mokslo asociacijos Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos narė dr. Eglė Celiešienė pristatė Europos piliečių forumo generalinio sekretoriaus dr. Bent Noerby Bonde vizito darbotvarkės metu iškeltas pagrindines mintis apie galimybes parengti programą, stirpinančią jaunimo iš jautresnės aplinkos demokratinį dalyvavimą.

Šiame projekte taip pat nagrinėjami geriausios praktikos pavyzdžiai, įgyvendinti „Game Changers“ veiklų metu (daugiau informacijos: gamechangernetwork.eu) bei patirtis, dirbant su jautresnėje aplinkoje esančiu jaunimu, kartu su Britų taryba įgyvendintos pilietinio ugdymo programos DIS-cover metu.

Vaikų dienos centro ,,Navininkai“ Nijolė Zubrickienė pristatė DIS-cover metu vaikų iškeltas problemas bei iššūkius, bandant plačiau jas ištirti savo bendruomenėje. DIS-cover programos koordinatorė Lina Bakšytė pristatė projekto tyrimo pagrindines išvadas, apėmusias pedagogų ir vaikų patirtį išbandant metodą ,,Pilietis“ savo bendruomenėse. Šios patirties pagrindu bus plėtojama projekto Jaunimo balsas: Pozityvių Pokyčių Įgalinimas (Youth4Change) programa, kuria siekiama išplėsti jaunimo ir vietos institucijų tarpusavio bendravimą, keliant ir sprendžiant vaikams bei jaunimui aktualias problemas.

Pranešimo pabaigoje pristatyta projekto DI4ALL metu iškelta skaitmeninės įtraukties teisės užtikrinimo svarba veikloje su jaunimu iš jautresnės aplinkos, tuo pačiu su jaunimu ir suaugusiais, kurie turi mažesnes galimybes.