Game changers

MOKYKLOS ATRANDA INOVATYVIUS BŪDUS MOKYTI PILIETIŠKUMO: TARPTAUTINIO PROJEKTO REZULTATAI

Projekto „Žaidimų keitėjai“ (angl. „Game changers“) dalyviai, grupės susitikime.

Demokratinės vertybės Europos šalyse patiria naujus išbandymus, o kai kada jos net ir pamirštamos – tokią tikrovę, atsiradusią pasaulio sveikatos, klimato krizių metu, įvardija 14 – 16 m. jaunuoliai, atlikę aktyvių piliečių vaidmenis, dvejus metus trukusiame, tarptautiniame pilietinio ugdymo projekte ,,Keičiantys žaidėjai’’ (angl. ,,Game changers’’). Penkių skirtingų šalių jaunimo grupės, projekto pagalba ėmėsi iniciatyvos, – pažvlegti į demokratijos vertybes Europoje, COVID-19 pandemijos laikotarpiu.

Politikos detektyvo žaidimas

Mokinių ir mokytojų komandų susitikimas Katalonijos regione (Ispanijoje) iš Lietuvos, Lenkijos, Slovėnijos, Katalonijos, Graikijos bei Turkijos, kurio metu moksleiviai išbandė politikų vaidmenis.

,,Keičiančių žaidėjų’’, – jaunų piliečių tinklą, subūrė aštuonios Graikijos, Lietuvos, Slovėnijos, Ispanijos, Turkijos mokyklų komandos bei projekto veiklos organizavimo kokybės partneriai iš Lenkijos ir Katalonijos (Ispanija). Inovatyvus pilietinio ugdymo projektas ,,Keičiantys žaidėjai’’ (angl. ,,Game changers’’), jaunimo komandoms leido dalintis tarpusavio patirtimis bei įsigilinti į demokratines vertybes ir pilietinio veikimo galimybes.

Jaunimą į šiuos tyrimus įtraukė projekto metu išplėtotas politikos detektyvo žaidimas, turėjęs kelis pagrindinius etapus. Žaidimo pradžioje jaunimas bendravo su vietos politikais ir ieškojo atsakymų, kodėl jaunoji karta yra nutolusi nuo domėjimosi politika, tradiciniu dalyvavimu joje. Kitas etapas buvo skirtas atrasti demokratijos ir politikos sąvokas reflektavimo būdu, analizuojant savo unikalias patirtis. Todėl jaunimas tyrė jiems svarbias problemas, siejo jas su pasaulio visuomenes užklupusiais XXI a. iššūkiais ir organizavo savo ateities matymui artimas iniciatyvas. Tokiu būdu buvo siekiama pagrindinio tikslo – atrasti tas demokratijos ir politikos reikšmes, kurios yra aktualios jaunimui.

Kova su dezinformacija

Virtuali diskusija su Europos Parlamento nare Maria Spyraki apie atvirą mokyklą vidurinėse mokyklose ir kaip ugdymo įstaigos gali įtraukti jaunimą į politiką, demokratiją bei ES vertybes.

Jaunimo komandos sekė politikos detektyvo žaidimo užduotimis ir tokiu būdu gilinosi į jų bendruomenes paveikusias karantino, sveikatos apsaugos problemas, dėl pasaulį užklupusios netikėtos pandemijos. Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos komandos reagavo į COVID-19 viruso pavojų, įsitraukė į tarptautinių mokslinių sveikatos apsaugos rekomendacijų tyrimą ir skatino informacijos sklaidą apie vakcinas iš patikimų šaltinių. Matydami dezinformacijos problemą moksleiviai taip pat sukūrė videofilmą mokyklos bendruomenei, skatinantį skiepytis. Slovėnijos Osnovna sola Staneta Žagarja Lipnica mokykla, žiniatinklio pagalba tyrė žiniasklaidos laisvės, politinio piktnaudžiavimo socialiniais tinklais temas, kurios pandemijos metu šalyje tapo itin aštrios.

Projekto metu taip pat išryškėjo antroji, itin svarbi jaunimui, pilietinio dalyvavimo tema – klimato kaita. Ispanijos Institut de Vilafant, Graikijos Platono M.E.P.E., Turkijos Elazing Doga Anadolu Liseli, Slovėnijos Osnovna sola Staneta Žagarja Lipnica mokyklų komandos, kartu su Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos jaunimu, skirtingais būdais nagrinėjo klimato kaitos temą. Komandos kūrė videofilmus, organizavo šviečiamąsias iniciatyvas savo bendruomenėse, kurios buvo skirtos tvaraus vartojimo, aplinkos tausojimo skatinimui. Tokiu būdu projekto metu paaiškėjo, jog jaunąją kartą labiausiai jaudina tie visuomeniniai klausimai, kurie yra susiję su pasaulio sveikatos apsaugos bei klimato kaitos krizėmis. Šios temos didino jų įsitraukimą į pilietinę veiklą bei gilinimąsi į demokratines vertybes, aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

Demokratija pandemijos metu

Jaunimo komanda Lietuvos mokykloje.

Jaunimas pandemijos metu organizavo iniciatyvas ir bendravo su užsienio komandomis virtualiai, tačiau projekto ,,Keičiantys žaidėjai’’ (angl. ,,Game changers’’) dalyvių nuomonių apžvalgoje matyti, kad visuotinės sveikatos krizės pradžioje dalis jaunimo manė neturintys galimybės daryti įtaką priimamiems sprendimams, jautėsi pernelyg izoliuoti. Pasaulio sveikatos krizė, kaip akcentavo projekto dalyviai, privertė juos suprasti, kad nieko negalime laikyti savaime suprantamu dalyku ir viskas gali pasikeisti akimirksniu, o tai, kas buvo įprasta, – gali tapti neprieinama. Todėl analizuodami projekto ,,Keičiantys žaidėjai’’ (angl. ,,Game changers’’) patirtis, daugelis jaunuolių įvardijo, jog jų nuomone, žodžių ,,politika” ir ,,demokratija” reikšmės krizės laikotarpiu taip pat pakito.

Demokratija, pasak dalyvių, nebėra demokratija, nes kai kurios labai svarbios žmogaus teisės pandemijos laikotarpiu buvo uždraustos. Jaunimo nuomone, politikai dažnai siekė sau, o ne visuomenei naudingų tikslų. Moksleivių nuomonės labiausiai išsiskyrė europinių vertybių klausimu ir buvo nesutariama ar pavyko jas išlaikyti Europos sąjungoje, sveikatos krizės metu. Kai kurie manė, kad Europa išsaugojo savo vertybes, nes buvo gerbiami valstybių narių įstatymai. Tačiau buvo išsakyta ir kita nuomonė, kad ES ne visiškai gerbė Europos vertybes, nes kai kurios ES institucijos veikė nevieningai, per vėlai reagavo į pandemiją. Jaunimas taip pat mano, kad ES laiku nepadėjo labiausiai nuo pandemijos nukentėjusioms šalims (Italijai, Ispanijai, Prancūzijai), nesuteikė reikiamos paramos gydytojams.

Svarbu yra tai, jog jaunimas politikos ir demokratijos sąvokoms suteikia skirtingas reikšmes. Politika jų pasisakymuose įgauna labiau neigiamą, o demokratija – pozityvų atspalvį. Demokratija, pagal jų įvardijimą, yra labiau vertybių ir idėjų rinkinys apie tai, ko turėtume siekti ir ką ne kiekvienas turi galimybes patirti. O politika, jų akimis, yra konkretūs žmonės, valdymas, realūs veiksmai, kurių poveikį patiria kiekvienas visuomenės narys. Tuo pačiu jaunimas pastebi, kad demokratiją, kaip vertybių rinkinį, politikai gali naudoti siekiant tikslų, kurie nesiderina su demokratijos idėja. Todėl, jaunimas daro išvadą, jog demokratines vertybes, kaip ir pagrindines žmogaus teises bei laisves, – būtina ginti.

Plačiau su jaunimo nuomonių apžvalga bei politinio žaidimo modeliu galima susipažinti Keičiančių žaidėjų tinkle: http://gamechangernetwork.eu/. Projektą ,,Keičiantys žaidėjai’’ (angl. ,,Game changers’’) 2019 – 2021 m. penkiose šalyse įgyvendino Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, kartu su projekto veiklos organizavimo kokybės partneriais Lenkijos universitetu Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium Balticum, Katalonijos (Ispanija) organizacija Working with Europe/Treballant amb Europa Associació bei aštuoniomis mokyklų komandomis iš Ispanijos Institut de Vilafant, Graikijos Platono M.E.P.E., Turkijos Elazing Doga Anadolu Liseli, Slovėnijos Osnovna sola Staneta Žagarja Lipnica, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos, Aukštadvario LDUK filialo VDC ,,Navininkai’’. Projekto tikslas – sukurti pilietinio įgalinimo modelį mokykloms. Projektas vykdytas pagal Erasmus+ programą.