Vyks konferencija apie pertvarkas Vaikų globos namuose

Šių metų rugsėjo 30 dieną (antradienį) 10 valandą, BNS konferencijų salėje vyks spaudos konferencija apie pertvarkas Vaikų globos namuose.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skelbiant siekį pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios šioje srityje, teigia jau šiuo metu užsiimančios veikla, galinčia šį procesą paspartinti ir pagerinti, jeigu būtų užtikrintas valstybės ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas tiek įgyvendinant veiksmų planą, tiek teikiant paslaugas šeimoms, tiek be tėvų globos likusiems jaunuoliams.

NVO bei globos įstaigų atstovai reiškia susirūpinimą, kad laiku nepradėjus imtis veiksmų, norint sumažinti vaikų, gyvenančių globos institucijose, skaičių, šis taurus siekis liks tik gražia deklaracija dokumentuose.

Konferencijos pavadinimu „Kokios pertvarkos reikia Vaikų globos namams? metu nevyriausybinių organizacijų siūlymus, kaip sėkmingai ir efektyviai pereiti nuo vaikų globos institucijose prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, komentuos ir gerąsias šiuo metu jau vykdomas praktikas pristatys:  Skirma Kondratas, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos pirmininkė; Dr. Lijana Gvaldaitė, VšĮ „Sotas“ valdybos narė ir Vilniaus universiteto docentė; Vilmandas Palčiauskas, Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų direktorius;
Aušra Kurienė, Paramos vaikams centro direktorė.

Spaudos konferencija organizuojama projekto „Telkiamės skurdo mažinti“ rėmuose. Projektą remia EEE finansinių mechanizmų NVO programa Lietuvoje.

www.lduk.lt informacija

 

www.lduk.lt informacija