Vykdoma apklausa apie mediaciją: socialiniams pedagogams

Lietuvos edukologijos universitetas kartu su partneriais iš Lietuvos ir Vokietijos ieško būdų kaip efektyviai spręsti konfliktus mokyklose ir koks vaidmuo šiame procese tenka socialiniams pedagogams.

Anoniminės apklausos tikslas – išsiaiškinti socialinių pedagogų dirbančių bendrojo lavinimo mokykloje poreikį ugdyti tarpininkavimo (socialinės mediatoriaus) kompetenciją tarp: mokinių, mokinių ir  mokytojų, mokinių ir jų šeimos narių.

Labai prašome visų bendrojo lavinimo mokyklose dirbančių socialinių pedagogų išreikšti savo nuomonę, atsakant į anketos klausimus: http://apklausa.lt/f/socialiniu-pedagogu-dirbanciu-bendrojo-lavinimo-mokykloje-poreikis-ugdyti-tar-akegfr6.fullpage

Angelė Kaušylienė,
Eglė Ceiliešienė,
tyrimo grupės narės,
Mob. tel. +370 655 41414
Lietuvos edukologijos universitetas, www.leu.lt