VDC ,,Navininkai” įgyvendinti projektai 2007-2014

work-load-1465183

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo Vaikų dienos centro „Navininkai“ įgyvendintų projektų, skirtų rizikos grupės vaikams, sąrašas:

Projekto pavadinimas: ,,Navininkai 2007”
Įgyvendinimo laikotarpis: 2007 01 01 – 2007 12 31
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir  darbo ministerija
Projekto biudžetas: 16436,00 Lt

Projekto pavadinimas: ,,Navininkai 2008”
Įgyvendinimo laikotarpis: 2008 01 01 – 2008 12 31
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir  darbo ministerija
Projekto biudžetas: 20960,00 Lt

Projekto pavadinimas: ,,Navininkai 2009”
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 01 01 – 2009 12 31
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir  darbo ministerija
Projekto biudžetas: 43 700 Lt

Projekto pavadinimas: ,,Navininkai 2010”
Įgyvendinimo laikotarpis: 2010 01 01 – 2010 12 31
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir  darbo ministerija, Trakų r. savivaldybė, kitų rėmėjų lėšos, pareiškėjo lėšos
Projekto biudžetas: 31574 Lt, 3000 Lt, 2090 Lt, 1000 Lt

Projekto pavadinimas: ,,Navininkai 2011”
Įgyvendinimo laikotarpis: 2011 01 01 – 201112 31
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir  darbo ministerija
Projekto biudžetas: 31574 Lt

Projekto pavadinimas: ,,Navininkai 2012”
Įgyvendinimo laikotarpis: 2012 01 01 – 2012 12 31
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir  darbo ministerija, Trakų r. savivaldybė
Projekto biudžetas: 31574 Lt, 2690 Lt

Projektų tikslas: tęsti VDC ,,Navininkai“ veiklą, teikti nestacionarias socialines paslaugas socialinės rizikos, socialiai remtinų, nepasiturinčių šeimų vaikams (šeimoms), stiprinti gebėjimus ir plėsti galimybes savarankiškai spręsti iškilusias socialines problemas, integruotis ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene,  pažinti aplinką ir save ir pačiam socializuoti, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Projektų veiklos: Vaikų dienos centre:

  • vykdomas intensyvus ir kryptingas socialinis pedagoginis darbas su socialinės rizikos grupės vaikais ir jų šeimomis;
  • skatinama vaikų pozityvioji socializacija, vykdoma socializacijos korekcija, ankstyvoji prevencija, taip pat nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos programos;
  • teikiama kompleksinė socialinė pagalba vaikui ir šeimai, siekiama vaiko socialinės brandos ir gerovės.