Startuoja nuotoliniai savižudybių prevencijos mokymai

Savižudybių prevencijos nuotolinis mokymosi kursas analizuoja savižudybių prevencijos galimybes, pristato komunikacijos būdus su savižudybių riziką patiriančiais asmenimis bei apžvelgia gerąsias kaimyninių šalių patirtis.

Kursas pavadinimu ,,Suicidinio elgesio supratimo ir prevencijos pagrindai: įvadas“ (,,The basics of understanding and preventing suicidal behaviors: introduction“) bus prieinamas iki 2017-ųjų pabaigos.

Kursas prieinamas www.socin.eu. Jis parengtas mokslo asociacijai – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijai bendradarbiaujant su didžiausia mokytojus rengiančia šalies aukštąja mokykla – Lietuvos edukologijos universitetu, edukacijos bendruomene „Imanta“ (Latvija) bei savižudybės ekspertais: Estijos–Švedijos psichinės sveikatos ir suicidologijos institutu (Estija) ir Karolinska instituto Nacionaliniu savižudybių tyrimo ir psichinės sveikatos prevencijos centru (Švedija).

Kursas nemokamas, informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

Nuotoliniame mokymosi kurse taip pat galima peržiūrėti ir šių metų rugsėjo 15 dieną vykusios tarptautinės konferencijos „Savižudybių prevencija per švietimą“ įrašą.

Renginys organizuotas Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijai kartu su partneriais, įgyvendinant ,,NordPLUS“ projektą „Reducing risk of Suicide by Education“ (,,Savižudybių rizikos mažinimas per edukaciją“). Šios iniciatyvos tikslas pasitelkiant bendradarbiavimą tarp tyrimus atliekančių institucijų bei visuomeninių organizacijų, sukurti kokybišką savižudybių prevencijos medžiagą bei programą savarankiškam suaugusiųjų mokymuisi.

www.lduk.lt informacija