Savižudybių prevencijai – susitikimas Vilniuje

IMG_5109

Tekstą parengė: Agata Naimavičiūtė

Lapkričio 19-20 dienos įvyko pirmasis projekto Nordplus adult 2015 programos finansuojamo projekto „Savižudybės rizikos mažinimas per edukaciją“ (angl. Reducing risk of suicide by education) Nr. NPAD-2015/10279 partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos Edukologijos Universitetas, Lietuvos Demokratiškumo Ugdymo Kolegija, Edukacijos bendruomenės ‚,Imanta” (Latvija), Karolinska instituto (Švedija) ir Estijos-Švedijos psichinės sveikatos ir suicidologijos instituto (Estija) atstovai. Užsienio svečiai mielai pasidalino savo patirtimi,  suteikė daug naudingos informacijos, padėjo sukonkretinti tikslus ir veiksmus siekiant projekto rezultatų įgyvendinimo. Susitikime dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo programų skyriaus koordinatorė Edita Trečiokienė, kuri konsultavo projekto dalyvius ir pristatė kitų projektų gerąją patirtį. Vizito metu, svečiai taip pat apsilankė LDUK filiale vaikų dienos centre ,,Navininkai”, kuriame dalyvavo susitikime su Aukštadvario miestelio socialinėmis darbuotojomis, kurias konsultavo savižudybių prevencijos tema ir turėjo galimybę stebėti socialinės rizikos grupėms priklausančius vaikus, lankančius dienos centrą.

Jaunų žmonių savižudybės – rimta šiuolaikinių visuomenių problema, todėl Lietuvos Demokratiškumo Ugdymo Kolegija (LDUK) ir Lietuvos Edukologijos Universitetas (LEU) kartu su partneriais iš Latvijos, Estijos ir Švedijos jau žengė pirmus žingsnius konkrečių veiksmų savižudžių skaičiaus sumažinimo link. Siekiant tai įgyvendinti, nuo 2015 m. rugsėjo pirmos dienos pradėtas projektas ,,Savižudybių rizikos mažinimas per edukaciją” , kurio metu bus sukurta virtuali platforma ir suorganizuota konferencija, skirta skleisti skirtingų šalių naudojamus gerosios praktikos modelius savižudybių prevencijos vykdymui.

Mūsų valstybė turi įdėti dar daug darbo, skatinti  pačius žmonės aktyviai savanoriauti ir bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, ir šis susitikimas – pirmas žingsnis, siekiant tai įgyvendinti

Projektą iš dalies finansuoja: