Rengiamas renginys skirtas pristatyti politikos suderinamumą vystymuisi

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga šių metų spalio 8 dieną (antradienį)., Europos informacijos biure rengiamas renginys, siekiant pristatyti politikos suderinamumą vystymuisi (PSV, angl. Policy Coherence for Development – PCD) irpilietinės visuomenės poziciją šiuo klausimu.

Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų Platforma (NNVBO Platforma) renginį skiria šių metų spalio 1 dieną įsigaliojančiam naujam LR „Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos“ įstatymui (Nr. XII-311), kuriame Lietuva įsipareigojo laikytis politikos suderinamumo principo, t.y., formuojant kitas politikos kryptis, atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo tikslus (4 str., 6 punktas). Europos Sąjunga (ES) turi atitinkamą įsipareigojimą: politikos suderinamumo vystymuisi principas įtvirtintas visai ES privalomos Lisabonos sutarties 208 straipsnyje.

Renginyje, kurio pavadinimas „Politikos suderinamumas vystymuisi: Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai galimybės“ bus aptariama PSV ES vystymosi politikos ir ES pilietinės visuomenės advokacijos darbotvarkėje (CONCORD‘o PSV koordinatorė Sarah Kristine Johanson), pateikiama PSV įgyvendinimas ES šalyse narėse: Danijos pavyzdys (Danijos Karalystės Užsienio reikalų ministerijos Vystomosios politikos, humanitarinės pagalbos ir pilietinės visuomenės padalinio vadovė Seemab Sheikh), pristatoma Lietuvos pilietinės visuomenės pozicijos dėl PSV Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai darbotvarkė (NNVBO Platformos politikos patarėja Giedrė Biržytė).

Šį pusmetį Lietuva pirmininkauja ES Tarybai, todėl turi teisę ir galimybes prisidėti prie PSV pažangos Europos Sąjungoje. Pilietinė visuomenė nori atkreipti Lietuvos pareigūnų dėmesį į esminius PSV elementus, kurių reikia siekti norint pasiekti proveržį kovoje su skurdu ir žmogaus teisių užtikrinimu visame pasaulyje, – pristatydama renginį teigia NNVBO Platformos politikos patarėja Giedrė Biržytė.

NNVBO Platforma, vienijanti 16 pilietinės visuomenės organizacijų, dirbančių vystomojo bendradarbiavimo srityje, siekia išnaudoti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai galimybes ir pateiks Lietuvos Vyriausybei savo siūlymus, kaip siekti pažangos PSV srityje. Tai pirmasis, įvadinis viešas renginys, skirtas PSV. Lapkričio 5 d. Seimo Europos informacijos biure numatomas CONCORD ataskaitos dėl PSV įgyvendinimo pažangos ES narėse, klimato kaitos, institucinių mechanizmų, vystymosi finansavimo, natūralių resursų, maisto saugumo ir kitose srityse, pristatymas.

www.lduk.lt informacija