Plėtros fondas

Kviečiame investuoti į kultūros paveldą bei istoriją bei pilietiškumo plėtrą.

Šiam tikslui 2017 m. įkurtas SIAURUKO FONDAS, skirtas remti Aukštaitijos siaurojo geležinkelio veiklas ir plėtrą.

SIAURUKO FONDO TIKSLAI:
1. Didinti Aukštaitijos siaurojo geležinkelio kaip kultūros paveldo sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.
2. Plėtoti unikalias, inovacijomis ir mokslu grįstas, paslaugas ir produktus Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje.

Siaurasis geležinkelis kartu su stotimis, kelių statiniais yra vertingas istorinis ir kultūrinis objektas: stočių pastatų kompleksai turi urbanistinę ir architektūrinę vertę. 1996 metais Kultūros ministro įsakymu Aukštaitijos siaurojo geležinkelio kompleksas įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registro statinių kompleksų ir ansamblių sąrašą.Valstybės saugomą kompleksą sudaro: bendro 179 km ilgio, 1340 ha apimantys siaurojo geležinkelio ruožai Panevėžys-Biržai, Panevėžys-Rubikiai, Joniškėlis-Linkuva, geležinkelio stotys, gamybiniai pastatai, kelio statiniai. 2003 m. dalis šio komplekso objektų paskelbta kultūros paminklais.

VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis”
Geležinkelio g. 23 LT–37467 Panevėžys
Juridinio asmens kodas: 148418882
PVM mokėtojo kodas: LT484188811
Telefonas: +370 45 463527
Faksas: +370 45 577685
El.paštas: info@siaurukas.eu

Paramai skirtas sąskaitos numeris: LT147300010145057193