Organizuojama konferencija apie pilietinę visuomenę

Šių metų balandžio 10 dieną (ketvirtadienį) Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio darbo ir sociologijos katedra kartu su Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija organizuoja konferenciją apie pilietinę visuomenę.

Pilietinė visuomenė sudaro palankias sąlygas individams ir institucijoms bendrauti tarpusavyje, reikšti savo interesus ir juos ginti. Ji suteikia galimybę daryti įtaką valdžiai ir jos priimamiems sprendimams bei siekti tvarios ir saugios pažangos įvairiose gyvenimo srityse. Tačiau pilietinės visuomenės tapsmas nėra greitaeigis procesas; jis reikalauja laiko ir vis naujų įžvalgų bei veiklių pastangų. Ši konferencija – tai gera proga susipažinti su Lietuvos jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų teoriniu ir praktiniu patyrimu ir padiskutuoti, atliepiant šiandienos ir ateities socialinius, kultūrinius, ekonominius bei politinius iššūkius, kylančius mūsų šalies pilietinei visuomenei.

Konferencijoje „Jaunimas ir pilietinė visuomenėje“ bus nagrinėjama pilietinės iniciatyvos ir pilietiškumas, socialinė ir institucinė raiška bei kaita dabarties sąlygomis, politiniai procesai ir jų įtaka visuomenės pokyčiams, švietimo ir kultūros socialinės sąlygos pilietinėje visuomenėje, socialinio darbo tendencijos kintančiame sociume, socialinė stratifikacija, nelygybė ir atskirtis ir ekonomikos konkurencingumas ir socialinė sanglauda

Konferencijos pirmininkai: prof. habil. dr. Valdas Pruskus (Lietuvos edukologijos universitetas), lekt. dr. Eglė Celiešienė (Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija), lekt. dr. Elena Kocai (Lietuvos edukologijos universitetas).

www.lduk.lt informacija