Mokslo ir verslo bendradarbiavimas atveria naujas galimybes

Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkai bendradarbiaujant su verslo įmonėmis atliko galimybių studijas, kurios sudaro prielaidas sėkmingai konkurencijai, inicijuojant naujas paslaugas ar produktus.

Siekiant plėtoti socialinės  klasterystės galimybes, Lietuvos edukologijos universiteto  mokslininkų komanda verslo organizacijoms „Dar Trans“, „Transgintus“ ir ,,Inveta“ kartu su mokslo asociacija Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijai parengė galimybių studijas. Pastarosios padės organizacijoms priimti reikalingus sprendimus dėl inovatyvių prekių ar paslaugų gamybos bei tolimesnės plėtros.

Informacinių ir komunikacinių technologinių sprendimų bendrovę „Inveta“, mokslo pagalba, ieškojo naujų  socialinės klasterystės plėtros, adaptuojant Web 2.0 technologijas, galimybių. Atsižvelgiant į tai, jog šiuolaikinėje visuomenėje vis daugiau įsitraukiama į virtualią erdvę, buvo ieškota efektyviausių įrankių internetinėje erdvėje vykstančiam bendradarbiavimui plėtoti.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, dalyvaujanti skirtinguose tarptautiniuose moksliniuose projektuose ir tinkluose, didžiausią dėmesį skyrė veiklos gairėms brėžti bei identifikuoti socialinius klasterius, įtraukiant viešąsias, nevyriausybines ir privačias organizacijas.

Logistikos ir transporto paslaugas teikianti bendrovės „Dar Trans“ socialinę klasterystę pasitelkiant projektuojant organizacinę strategiją ir plėtrą, tuo tarpu statybos technikos ir įrangos nuoma užsiimant ,, Transgintus“ socialine klasteryste siekia spręsti ir socialines problemas.

Lietuvos edukologijos universiteto galimybių studijos ,,Dar Trans“, „Transgintus“ ir ,,Inveta“ ir Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijai parengtos įgyvendinant VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ projektus, skirtus inovacinei veiklai pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams. Projektai iš dalies finansuojami iš Europos regioninės plėtros fond pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto  ,,Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „INOČEKIAI LT”, uždavinį „padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“.

www.lduk.lt informacija

Parašykite komentarą