Lietuvių mokslininkai socialinės klasterystės projekte taikė Norvegijoje įgytas žinias

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamas projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ Lietuvoje pradėtas įgyvendinti 2015 m. Šis projektas skirtas prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą, stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus ir socialinę klasterystę, keičiantis gerąją patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos. Projekte dalyvauja Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkai, bendradarbiaudami su partneriais iš Norvegijos „Flexible Education Norway“, Vilniaus dizaino kolegija, VšĮ „Gintarinė akademija“, „Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija“, Utenos, Druskininkų, Prienų ir Biržų savivaldybių bei jų pavaldžių institucijų specialistais.

Projekto iniciatorių ir partnerių delegacija iš Lietuvos ne kartą lankėsi pas partnerius Norvegijoje – skėtinėje organizacijoje „Flexible Education Norway“. Ten vykę intensyvūs susitikimai, diskusijos ir norvegų specialistų patarimai padėjo išgryninti Lietuvoje vystyto projekto svarbiausius etapus, kurie, kaip pagrindas, buvo naudojami įgyvendinant projekto Lietuvoje uždavinius – sukurti socialinės klasterystės modelį, organizuoti virtualius mokymus ir mokymų renginius.

„Vienas svarbiausių uždavinių partneriams atvykus semtis kitos šalies gerosios patirties – vėliau grįžus lokaliai pritaikyti įgytas tas žinias, ieškant būtent tam regionui tinkamus būdus įgyvendinti išsikeltus vietos projekto uždavinius. Tam reikia ne tik žinių, bet ir daug drąsos, diegiant procesus, kurie dar nebuvo bandyti.“ dalinasi „Flexible Education Norway“ vadovė Torhild Slaatto.

Slaatto nuomone, šiuolaikinėje demokratinėje valstybėje, viešasis sektorius turėtų atviriau bendradarbiauti su šalies piliečiais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir savo pačių institucijomis. Tai padėtų sukurti efektyvų mechanizmą biurokratinių procedūrų skaidrumui ir socialinės atskirties mažinimui užtikrinti.

„Šiuo metu mūsų šalyje veikia tūkstančiai organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų, kurios puoselėja glaudžius ryšius su viešuoju sektoriumi – NVO remiamos savivaldybių ir vyriausybės, o valstybei naudinga NVO vykdoma socialinė veikla. Būtent socialinėmis grįsti tarpinstituciniai santykiai ir yra socialinės klasterystės pagrindas. Tikiu, kad tie specialistai, kurie buvo pas mus apsilankę iš Lietuvos, padės ir jūsų šalyje sukurti tą glaudų ryšį tarp viešojo sektoriaus ir kitų organizacijų.“ mano Norvegijos skėtinės organizacijos „Flexible Education Norway“ vadovė. Torhild Slaatto.