Korupcijos prevencijai Lietuvoje mokymosi ir diskusijų platforma

Antikorupcija.eu – tinklapis skirtas viešojo sektoriaus darbuotojams, valstybės tarnautojams ir visiems neabejingiems piliečiams. Siekiame apjungti informaciją apie įvairias antikorupcijos priemones, skatinti diskutuoti korupcijos temomis tiek specialistus, tiek besidominčius piliečius bei pasitarti, jei Jums kyla dvejonių.

Siekiame, kad tinklapis labiausiai atitiktų vartotojo poreikius, todėl labai laukiame Jūsų komentarų bei pasiūlymų, kas Jums būtų naudinga ir aktualu? Kokios informacijos, temų ar diskusijų labiausiai laukiate.

Registruokitės tinklapio sistemoje bei pateikite pasiūlymus forumuose, arba tiesiog siųskite klausimus bei pasiūlymus adresu info@lduk.lt.

Tinklapis yra projekto “Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą” dalis.

Projekto tikslas: Plėtoti sumanųjį valdymą vešiajame sektoriuje, perteikiant Norvegijos partnerio žinias ir gerąją patirtį ir įgalinant regioninę tvarią plėtrą, taip prisidedant prie regioninės politikos tikslų, regioninės plėtros įgyvendinimo ir pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi, žiniomis ir jas adaptuojant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijose bei įstaigose.

Programa: NOR-LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas”.

Priemonė: NOR-LT10-VRM-01-TF.

Projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinį mechanizmą ir Norvegijos finansinį mechanizmą

norway grants logos h lt_jpg