Konferencija apie pilietiškumą globalizacijos sąlygomis

Šių metų lapkričio 26 d., Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius) vyks nacionalinė mokslinė konferencija ,,Pilietiškumas globalizacijos sąlygomis: problemos ir jų įveikos strategijos“. 

Pilietiškumastai asmeninių pareigų tautai ir demokratinei valstybei sąmoningas suvokimas, gebėjimas ginti savo ir bendrapiliečių teises bei laisves, siekiant visos Lietuvos gerovės. Pilietiškumą reiktų suvokti kaip neatskiriamą laisvos, savarankišką politinį gyvenimą gyvenančios visuomenės tautinės tapatybės raišką. Tikslingas veikimas pagal šias nuostatas žmogų daro patriotu ar politiku.

Spartėjantys globalizacijos procesai paliečia daugelį visuomeninio gyvenimo sričių. Šiandien akivaizdūs ir destruktyvūs procesai valstybėje: visuomenės susipriešinimas, jaunimo apolitiškumas, tarnautojų ir valdininkų korupcija, masinė emigracija, „protų nutekėjimas“, smurto apraiškų plitimas mokykloje ir kt. Visi analitikai sutaria, kad viena iš pagrindinių priežasčių, sąlygojančių šių negerovių išplitimą – nuvertėjusios pilietiškumo ir tautiškumo kategorijos.  Tad verta iš esmės pažvelgti į šių kategorijų santykį, o ypač jų turinio kaitą globalizuotame pasaulyje, įvertinti reikšmę visuomenės sveikatai, valstybės tvirtumui ir raidos perspektyvai.

Nepakankamai tikslios apibrėžtys gali vesti prie valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų nesusikalbėjimo, apsunkinti darbų koordinavimą. Neabejotinai pilietiškumo ugdyme turi išryškėti etninės kultūros svarba, kartu ir švietimo įstaigų uždaviniai ją gaivinant, puoselėjant bei paverčiant gyvąja tradicija. Europos Sąjungos politikoje nėra siekių niveliuoti jos narių kultūrinės raiškos įvairovę. Tie procesai vyksta savaime, didėjant gyventojų mobilumui.

Konferencijos tematika:

  • Pilietinių ir politinių procesų dinamizmas bei jų įtaka visuomenės pokyčiams
  • Ugdymo ir švietimo socialinės sąlygos
  • Kultūrinė komunikacija kaip pozityvi visuomenės raidos sąlyga
  • Žmogaus egzistencija ir jos socialinės būties problemos
  • Socialinė gerovė ir saugumas dabarties sąlygomis
  • Verslumo ugdymo ir ekonomikos konkurencingumo didinimo politika

Daugiau informacijos:

Vilija Grincevičienė: el. p.: vilija.grinceviciene@leu.lt,

Viktorija Stasytytė, el. p.: viktorija.stasytyte@leu.lt

Birutė Dumbliauskienė, el.p.: birute.dumbliauskiene@leu.lt, tel. (8 5) 2 33 17 08

Kvietimas į konferenciją: Kvietimas 2015 11 26