Buvo parengta ir įgyvendinta Lietuvos strategija

Buvo parengta ir įgyvendinta Lietuvos strategija. Strategijos įgyvendinimas – tai nuolatinis Tarybos sudėtis), į kurią susibūrė žinomi verslo, kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai dinamiškas pažangos procesas, apimantis ne vien tiesioginį Strategijos krypčių ir iniciatyvų įgyvendinimą, bet ir visuomenei aktualių klausimų sprendimą bei skatinantis nuolatinį pažangos idėjų kūrimą.

2012 metais buvo atliktas Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso tyrimas

2012 metais buvo atliktas Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso tyrimas po dviejų metų pertraukos. Tyrime atskleidžiama kaip per dvejus metus pakito Lietuvos visuomenės pilietinė galia, kokiose pilietinėse veiklose lietuviai dalyvauja aktyviausiai, ar jie jaučiasi turį galią paveikti valdžios sprendimus, ar nebijo dėl savo pilietinės veiklos nukentėti.