abuse-neglect

Epidemiologinė stebėjimo sistema, skirta smurto prieš vaikus ir nepriežiūros mažinimui (CAN-MDS)

CAN-MDS yra inovatyvi smurto prieš vaikus ir nepriežiūros incidentų stebėjimo sistema, naudojanti bendrą metodologiją tarp skirtingų šalių, sektorių, paslaugų sričių ir profesijų. Ši sistema padeda geriau suvokti problemos dydį, jos atsiradimo priežastis, ir atlikti geresnę smurto prieš vaikus prevenciją.

3r

Buvo parengta ir įgyvendinta Lietuvos strategija

Buvo parengta ir įgyvendinta Lietuvos strategija. Strategijos įgyvendinimas – tai nuolatinis Tarybos sudėtis), į kurią susibūrė žinomi verslo, kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai dinamiškas pažangos procesas, apimantis ne vien tiesioginį Strategijos krypčių ir iniciatyvų įgyvendinimą, bet ir visuomenei aktualių klausimų sprendimą bei skatinantis nuolatinį pažangos idėjų kūrimą.