Buvo atliktas tyrimas apie paramą nevyriausybinėms organizacijoms

Nevyriausybinė organizacija Pilietinės atsakomybės fondas rugpjūčio 14 d.(trečiadienį) 16 val. pristatys visuomenės tyrimo apie šalies gyventojų teikiamą paramą nevyriausybinėms organizacijoms rezultatus bei vykdomo paprojekčio veiklas.

Birželio mėnesį UAB “Rinkos tyrimų centras” atliko 1000 vyresnių nei 18 metų Lietuvos gyventojų tyrimą „Lietuvos gyventojų parama nevyriausybinėms organizacijoms“. Apibendrinus atsakymus paaiškėjo, kad visiškai apie NVO nėra girdėję 7,3 proc. gyventojų. 77,4 proc. apklaustųjų žino, kad Lietuvoje tokios organizacijos egzistuoja. Labiausiai žinoma – Caritas organizacijos veikla, o 13 proc. gyventojų įvardijo 4 ir daugiau NVO. Beveik 68 proc. respondentų teigia, kad per pastaruosius 12 mėnesių jie yra aukoję labdarai. Dažniau tai daro moterys, aukštąjį išsilavinimą įgiję ir aukštesnes pajamas turintys žmonės. Tačiau net 28,9 proc. gyventojų sako, kad jie neaukoja labdarai ir kaip pagrindines tokio elgesio priežastis įvardija pinigų ir informacijos stygių bei abejones dėl nevyriausybinių organizacijų skaidrumo.

Šis tyrimas – viena iš Labdaros ir paramos fondo Pilietinės atsakomybės fondo veiklų, įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamą paprojektį (sutarties Nr. CH-5-FM-1/67) „Filantropijos sąlygų gerinimas nevyriausybiniam sektoriui Lietuvoje stiprinti“.

Pilietinės atsakomybės fondo vykdomo paprojekčio uždavinys – ne tik nustatyti aukojimo nevyriausybinėms organizacijoms situaciją, bet ir sukurti NVO ir visuomenės švietimo bei informavimo apie filantropiją on-line priemonę, įdiegti NVO finansų skaidrumą skatinančias priemones, o taip pat paskleisti gerąją šios srities užsienio patirtį.

Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa. Pilietinės atsakomybės fondas aptariamą vienuolikos mėnesių trukmės paprojektį pradėjo įgyvendinti 2013 m. sausio mėnesį. Paprojekčio bendras biudžetas – 167.144,40 litų.

www.lduk.lt informacija