Bus pristatytas projektas apie viešojo ir privataus sektorių partnerystę

Šių metų spalio 11 dieną (penktadienį ), 9 val., LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (Vivulskio g. 13, III aukštas, 306 kabinetas) NVO vaikams konfederacija kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei kitais partneriais pristatys projektą apie viešojo ir privataus sektorių partnerystę vaiko gerovės srityje socialinės ekonomikos kontekste.

Projekto „NVO akademija“ pristatymo metu įžanginį žodį tars NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė. „NVO akademija“ projekto veiklas pristatys NVO vaikams konfederacijos garbės prezidentė Prof. Dr. Giedrė Kvieskienė ir projekto vadovas Aurimas Vyčinas.

Projekto pristatymas skirtas NVO vaikams konfederacijos vykdomo „NVO akademija“ projekto ekspertų grupei dėl tyrimo vykdymo, priežiūros ir įgyvendinimo.

NVO vaikams konfederacija kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei kitais parneriais įgyvendina projektą „NVO akademija“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „VALDŽIOS IR NEVYRIAUSYBINIO SEKTORIŲ BENDRADARBIAVIMAS IR PARTNERYSTĖ“.

www.lduk.lt informacija