Edukologijos mokslų daktarės Audronės Juodeikaitės atminimui

DSC04232

Su giliu liūdesiu pranešame, jog rugpjūčio 11 dieną staiga užgeso mūsų kolegės, edukologijos mokslų daktarės, Kauno J. Basanavičiaus gimnazijos socialinės pedagogės Audronės Juodeikaitės gyvybė.

Socialinių pedagogų bendruomenė neteko labai kvalifikuotos, giliai mąstančios, darbščios, reiklios sau, kuklios, taurios, valingos, ilgus metus su liga besigalynėjusios asmenybės, o šeima – puikios ir dėmesingos dukros bei sesers.

Audronė Juodeikaitė buvo vienintelė Lietuvoje edukologijos mokslų daktarė, dirbusi gimnazijoje socialine pedagoge. 2009 metais jos apginta daktaro disertacija (vadovė – prof. I. Leliūgienė) „Rizikos grupės vaikų pozityvios socioedukacinės raiškos galimybės teritorinėje bendruomenėje realizuojant neformalaus ugdymo programas“ savo mokslinėmis įžvalgomis ir plačiu požiūriu ilgai bus aktualus tiek ugdymo mokslui, tiek praktikai. Audronė Juodeikaitė aktyviai dalyvavo mokslinėse konferencijose skaitydama pranešimus, skelbė publikacijas moksliniuose žurnaluose.

Ji buvo aktyvi tarptautinės akademijos „Socialinis darbas ir visuomenė“ (The international Social Work & Society Academy, TiSSA) aktyvi dalyvė, įgijusi tarptautinės reikšmės 30-ies kreditų sertifikatą, suteikusį jai kompetenciją tarptautinio socialinio darbo srityje.

Reiškiame gilią užuojautą Audronės Mamai, Tėveliui, Sesei, taip pat – Kauno J. Basanavičiaus gimnazijos bendruomenei.
Šviesus Audronės Juodeikaitės atminimas tepasilieka visų mūsų širdyse.
Grupė Lietuvos socialinės pedagogikos mokslininkų: prof. G. Kvieskienė, prof. I. Leliūgienė, doc. Eglė Celiešienė, daktarė L. Majauskienė, daktarė S. Jonošaitė – Crissapuli, doc. A. Kaušylienė, prof. O. Merfeldaitė, doc. J. Sadauskas, prof. V. Targamadzė ir kiti.