Atvirame laiške Lietuvos politikams – siekis užtikrinti sisteminę vaiko gerovę

Atvirame laiške Lietuvos politikams socialiniai pedagogai ir pilietinių organizacijų atstovai prašo Lietuvos politikų ir atsakingų pareigūnų kurti sisteminę, o ne fragmentišką vaiko gerovę.

Laiške, pasirašytame doc. dr. Sigitos Burvytės (Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros vedėja, VšI Vaikų ugdymas direktorė), prof. dr. Giedrės Kvieskienės (Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto tarybos pirmininkė, NVO vaikams konfederacijos garbės prezidentė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos valdybos narė, VšI Atsigręžk į vaikus valdybos pirmininkė), Auksės Petruškevičiūtės (Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė), Kristinos Paulikės (socialinė pedagogė, Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė), Elenos Urbonienės (NVO vaikams konfederacijos direktorė, NVO tarybos narė), Vajonės Strimaitienės (Lietuvos vaikų draugų asociacijos (A.m.a.d.e Lietuva) prezidentė, Pagrindinių mokyklų asociacijos valdybos narė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos narė, NVO vaikams konfederacijos valdybos narė) teigiama, jog valstybėje nėra sukurto sisteminio požiūrio į vaiko gerovę, o kompleksinės pagalbos vaikui ir jį auginančiai šeimai fragmentai šalyje dar tik formuojasi.

Laiku siekiama Tarpžinybinei vaiko gerovės tarybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikti nacionalinį statusą įteisinant ją veikti prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, įvesti socialinių pedagogų ir psichologų etatus ikimokyklinėse įstaigose, didinti socialinių pedagogų skaičių visose ugdymo įstaigose, įgalinant juos rizikos atveju vykdyti vadybininkų funkcijas ir reglamentuojant vaikų skaičių vienam pagalbos profesionalui, kuris būtų tiesiogiai priklausomas nuo rizikos grupės vaikų ir šeimų skaičiaus ugdymo institucijoje ir savivaldybėje, skatinti ugdymo institucijas prisiimti socialinės rizikos šeimoms, išgyvenančioms krizes, ir globojamiems vaikams kompleksinės pagalbos funkcijas bei kitų patobulinimųvaiko gerovės srityje.

Visą laiško tekstą galite perskaityti šiame straipsnyje.